Cơ cấu tổ chức | CEP Vietnam - Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm


English English Tiếng Việt Tiếng Việt

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức của CEP bao gồm Hội đồng Quản trị có 5 thành viên đại diện từ các tổ chức cơ quan đoàn thể, xã hội, kinh doanh. Giám đốc điều hành CEP và Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tp. HCM là thành viên HĐQT. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị CEP là thành viên đương nhiệm cao nhất của Ban Thường vụ LĐLĐ Tp. HCM. Các thành viên HĐQT do LĐLĐ TP đề cử với mục tiêu duy trì sự hiện diện của các cơ quan đoàn thể hoạt động vì lợi ích cộng đồng. Cấp dưới HĐQT là Ban Giám đốc, gồm Giám đốc và Phó Giám đốc chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của CEP, điều hành 6 phòng nghiệp vụ tại văn phòng chính. Các phòng nghiệp vụ giám sát và hỗ trợ mạng lưới chi nhánh. Cơ cấu tổ chức được minh họa theo sơ đồ sau đây:

 

Sơ đồ tổ chức


Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị Quỹ CEP chính thức được công nhận bởi Ủy Ban Nhân Dân Tp. HCM.  Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tp. HCM, là Chủ tịch HĐQT Quỹ CEP.

Ban Giám đốc điều hành
Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân được Ủy ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh công nhận theo đề nghị của LĐLĐ TP và tán đồng bổ nhiệm vị trí Giám đốc Quỹ CEP vào năm 2000. Ông Nguyễn Tấn Đạt, là thành viên của Ban Giám Đốc giữ chức vụ Phó Giám đốc.


Nhân viên
Hiện tại CEP có 560 CBNV, trong đó 41 nhân viên làm việc tại Văn phòng chính, còn lại 519 nhân viên làm việc tại các chi nhánh trực thuộc.

Văn phòng chính
Văn phòng chính thực hiện chức năng quản lý, giám sát và kiểm soát chất lượng hoạt động. Hiện tại, có 6 phòng nghiệp vụ thực hiện chức năng tham mưu và báo cáo trực tiếp cho Ban Giám đốc, bao gồm:

  • Phòng Quản lý Tín dụng
  • Phòng Tài chính và Kế toán
  • Phòng Quản lý Nhân lực - Hành chính
  • Phòng Huấn luyện - Phi tín dụng
  • Phòng Kiểm toán nội bộ
  • Phòng Công nghệ thông tin

Chi nhánh
Các chi nhánh là những đơn vị trực thuộc của CEP, hoạt động dưới sự quản lý và kiểm soát trực tiếp của Ban Giám đốc Quỹ CEP. Văn phòng làm việc của các chi nhánh đặt tại các cơ quan LĐLĐ quận/huyện. Hiện tại, CEP có 34 chi nhánh đặt Tp. HCM và các tỉnh Bến Tre, Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang và Vĩnh Long.

Mô hình hoạt động đến thành viên:

Quỹ trợ vốn CEP áp dụng mô hình hoạt động theo cụm nhóm để gia tăng hiệu quả trong hoạt động và tính gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Cụm
Một cụm gồm 5 đến 8 nhóm với trên 40 thành viên, mỗi cụm được công nhận như là một đơn vị của chi nhánh. Cụm trưởng chịu trách nhiệm hướng dẫn và quản lý hoạt động tín dụng, tiết kiệm của nhóm và đảm bảo hiệu quả hoạt động của cụm.

Nhóm
Số thành viên nhóm có thể khác nhau, từ 5 đến 8 thành viên đối với loại hình nhân dân lao động, (thường là 5) từ 10 đến 30 thành viên đối với loại hình công nhân viên. Thành viên nhóm được tự chọn hơn là được chỉ định bởi nhân viên CEP nhằm tăng sự liên kết, tự vững và giảm rủi ro công nợ trong nhóm. Với sự hợp tác của các Cụm trưởng, nhóm sẽ ra quyết định về điều kiện nhận vốn vay của thành viên, tham gia giám sát việc sử dụng vốn vay của thành viên, để có thể giúp giải quyết những vấn đề phát sinh trong thời gian thu nợ. Khách hàng có cùng ngành nghề hay cụm dân cư được khuyến khích tham gia nhóm để giúp phát triển hoạt động công đoàn hay nghiệp đoàn, nhằm bảo vệ quyền lợi của họ và chia sẻ những trách nhiệm cũng như các nhiệm vụ đối với xã hội.

Thành viên
Mỗi thành viên của CEP được chọn trên cơ sở có thu nhập hàng tháng, phân loại tài sản theo giá trị và phân loại chỉ số về nhà cửa với ưu tiên cho những khách hàng có các chỉ số phân loại thấp. Khách hàng đối tượng gồm người nghèo và nghèo nhất, đặc biệt ưu tiên với những chủ hộ là nữ và lao động nhập cư. Các thành viên của CEP phải chưa tiếp cận những dịch vụ tín dụng chính thức khác, đồng ý với những qui định của CEP với mong muốn được tham gia huấn luyện nhóm và các cuộc họp định kỳ và là cư dân của khu vực dự án. Nhân viên CEP phổ biến chương trình hoạt động đến khách hàng tiềm năng thông qua các buổi nói chuyện, các phiên họp và được sự cộng tác của chính quyền địa phương.

 


TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHÈO TỰ TẠO VIỆC LÀM
14C Cách Mạng Tháng Tám, Quận 1
Tp. Hồ Chí Minh – Việt Nam
ĐT: 84 - 028 – 38 220 959 / 38 239 100  -  Fax: 84 - 028 – 38 245 620
Email: cephcm@cep.org.vn

mua sach online