Đối tác | CEP Vietnam - Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm


English English Tiếng Việt Tiếng Việt

Giới thiệu

Đối tác

CEP được thành lập vào năm 1991 theo mô hình của Ngân hàng Grameen nhằm mục đích cung cấp các khoản vay cho người nghèo tự tạo việc làm tăng thu nhập. Trong những năm qua, ngân hàng Grameen đã cung cấp hỗ trợ và huấn luyện quan trọng cho CEP, trong đó cung cấp các khóa huấn luyện và hội thảo cho nhân viên CEP tại Bangladesh.


Ngoài ra, CEP đã xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác với nhiều đối tác trong và ngoài nước để mở rộng sản phẩm, dịch vụ và phạm vi phục vụ công nhân lao động nghèo tại TP.HCM, các tỉnh Đông Nam Bộ và khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. Dự án hợp tác lớn nhất của CEP là dự án mở rộng TCVM 7 năm với Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID) (2001 - 2008). Các tổ chức đối tác của CEP bao gồm Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (The Australia Agency for International Development – AusAID), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Tổ chức Hợp tác Quốc tế vì sự Phát triển và Đoàn kết (Coopération Internaionale pour le Développement et la Solidarité – CIDSE), Trung tâm Trao đổi văn hóa quốc tế và viện trợ nhân đạo (Center for Humanitarian – Outreach and Intercultural Exchange – CHOICE), (Environment and Develoment Action in the Third World – ENDA), tổ chức Ford Foundation, Cơ quan hợp tác kỹ thuật Đức (the German Agency for Technical Co-operation - GTZ), Chương trình xóa đói giảm nghèo Tp.HCM (XĐGN), HFHI, Kiva, Oikocredit, Oxfam Novib - Triple Jump, BNP Paribas, Ủy Ban Nhân dân TP.HCM, Rabobank Foundation, tổ chức Phát triển và Đầu tư quốc tế (Societe d’Investissement et de Developpement International – SIDI), và Ngân hàng Thế Giới (World Bank - WB). Hoạt động CEP được đăng tải trên trang Trao đổi thông tin Tài chính vi mô (MIX market).

 

DỰ ÁN - ĐỐI TÁC

Chương trình hỗ trợ cải thiện nhà ở và điều kiện sống tại tỉnh Đồng Tháp

2014 – 2017

Chương trình viện trợ của Úc


Thông qua dự án được tài trợ bởi chính phủ Úc, Quỹ CEP sẽ cung cấp khoản vay hỗ trợ những hộ gia đình tại tỉnh Đồng Tháp bị ảnh hưởng bởi dự án nối kết Đồng bằng Sông Cửu Long (CMDCP). Dự án sẽ thực hiện xây dựng đường giao thông nối kết và 02 cây cầu bắt qua sông Mê Kong. Với sự ảnh hưởng của dự án này, nhiều hộ gia đình sẽ phải di dời nhà ở và cuộc sống của họ bị ảnh hưởng. Dự án 3 năm của CEP nhằm hỗ trợ những hộ gia đình bị ảnh hưởng của Dự án CMDCP, cụ thể là những hộ tái định cư, hộ dễ bị tổn thương để giúp họ cải thiện cuộc sống thông qua việc cung cấp hỗ trợ các khoản vay cải thiện nhà, khoản vay tăng thu nhập và dịch vụ phát triển cộng đồng của CEP.

 

Chương trình Mở rộng Tài chính vi mô CEP
2013 - 2017 
CEP - BNP Paribas


Với sự hỗ trợ tài chính của tổ chức BNP Paribas cho CEP nhằm mở rộng hoạt động tài chính vi mô của CEP, đặc biệc tại các tỉnh lân cận TP.HCM. Nguồn vốn sẽ tăng cường hỗ trợ nhu cầu vốn ngắn hạn của các chi nhánh để phục vụ cho người nghèo, thu nhập thấp trong cộng đồng.


Chương trình Mở rộng Tài chính Vi mô CEP tại khu vực nông thôn

2011-2018

CEP – Oxfam Novib và Triple Jump

      

Với sự hỗ trợ tài chính từ tổ chức Oxfam Novib và Triple Jump, CEP sẽ bổ sung nguồn vốn cho các chi nhánh thuộc khu vực nông thôn Tp.HCM và các tỉnh lân cận. Nguồn vốn bổ sung sẽ được sử dụng cho các khoản vay tăng thu nhập cấp người lao động sinh sống tại các cộng đồng nông thôn và cung cấp tín dụng cho người nghèo nông thôn tại các khu vực chi nhánh CEP đang hoạt động.

 

Chương trình tài chính cá nhân cho thành viên CEP

2011-2015

CEP – Kiva Microfunds  

 

CEP sẽ hợp tác với tổ chức Kiva Microfunds thực hiện chương trình tài chính cá nhân cho thành viên CEP, thông qua mô hình cung cấp vốn vay qua trang web Kiva, CEP sẽ nhận được nguồn vốn để cấp vốn cho các khách hàng cá nhân. Để thực hiện chương trình này, CEP sẽ đăng tải hình ảnh, thông tin và nhu cầu vay vốn của từng khách hàng lên trang web Kiva. Các tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu cho vay có thể xem thông tin và trực tiếp chọn lựa khách hàng cấp vốn thông qua trang web Kiva và giải ngân khoản vay cho CEP. Với sự hợp tác này, nguồn vốn CEP sẽ được bổ sung để có thể mở rộng phạm vi hoạt động.

 

Dự án chính thức hóa các TC TCVM  

2010 – 2011 

CEP – Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

 Dự án tài trợ nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin CEP và hỗ trợ CEP trong việc tuân thủ các yêu cầu của quy định tài chính vi mô trong tương lai. Nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin CEP qua đó tăng công suất và đảm bảo tính hiệu quả và an toàn của hệ thống liên quan đến việc truyền, lưu trữ và hợp nhất các dữ liệu và hệ thống báo cáo cũng như nhu cầu thông tin hàng ngày của CEP.

 

Chương trình Mở rộng Tài chính Vi mô CEP tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long
2010 - 2012
CEP - Ecumenical Development Cooperative Society (Oikocredit)

 

Với sự hỗ trợ tài chính từ tổ chức Oikocredit, CEP sẽ tăng vốn đầu tư cho vay của mỗi chi nhánh tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long và mở rộng phạm vi hoạt động đến các tỉnh thuộc khu vực ĐBSCL. Khách hàng mục tiêu của Dự án là người lao động nghèo không thể tiếp cận các nguồn tín dụng sẵn có. Tất cả các khoản vay theo Dự án sẽ giúp cho người nghèo có vốn kinh doanh nhằm tạo việc làm và tăng thu nhập.

 

Dự án Cải thiện Nhà ở cho Công nhân viên chức nghèo có thu nhập thấp

Tất cả các Quận/Huyện của Tp.HCM
2010 - 2015
CEP – Liên đoàn Lao động Tp.HCM

 

CEP và Liên đoàn Lao động Tp.HCM thực hiện dự án nhằm cải thiện điều kiện sống cho công nhân viên chức nghèo có thu nhập thấp thông qua thiết lập khoản vay cải thiện nhà ở: nâng nền, lợp mái, xây tường và cải thiện hệ thống nước và vệ sinh. Với khoản vay được thiết lập nhằm đảm bảo rằng một lượng lớn công nhân viên chức nghèo và gia đình họ có thể tiếp cận các dịch vụ tín dụng tiết kiệm, cho phép CEP thực hiện sứ mệnh phục vụ các dịch vụ phi tài chính cho công nhân viên chức nghèo với một quy mô đáng kể. Mức vay tối đa là 30 triệu đồng, thời hạn vay tối đa là 3 năm, được ưu tiên cho công nhân viên chức nghèo thiếu khả năng tiếp cận các khoản tín dụng.

 

Dự án cung cấp Dịch vụ Tài chính cho Người nghèo nông thôn tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long
2010 - 2019
CEP – Rabobank Foundation

 

Với sự hỗ trợ tài chính từ tổ chức Rabobank Foundation, CEP sẽ thành lập một chi nhánh mới tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long và cung cấp sản phẩm vay tăng thu nhập cho cộng đồng nghèo nông thôn. Trong những năm gần đây đời sống của người nghèo nông thôn gặp rất nhiều khó khăn, phải đối diện không chỉ với tình trạng thừa lao động phổ thông tại khu vực ĐBSCL mà cơ hội tìm việc làm mới bị hạn chế và bị trả lương thấp, thêm vào đó việc giảm liên tục đất canh tác do sự đô thị hóa nông thôn và tỉ lệ thất nghiệp ngày càng cao hơn.

 

Quỹ Quay vòng vốn cho Công nhân Lao động Nhập cư

Quận Thủ Đức, TP.HCM

2009-2011

CEP – ENDA


CEP cùng với ENDA thành lập Quỹ quay vòng vốn hỗ trợ cho công nhân lao động nhập cư tạo việc làm và tăng thu nhập. Khách hàng mục tiêu của Dự án là công nhân lao động nhập cư không tạo đủ thu nhập qua các công việc làm hàng ngày. Dự án cung cấp khoản vay sản xuất kinh doanh nhằm tăng thu nhập hộ gia đình thành viên.

 

Dự án Mở rộng Dịch vụ Tài chính cho Người nhập cư tại TP.HCM

Tất cả các Quận/huyện của TP.HCM

2008-2017

CEP - Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM

Với nguồn vốn được hỗ trợ từ Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM thông qua Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM, CEP đã gia tăng đáng kể nguồn vốn đầu tư cho vay cho công nhân lao động nghèo nhập cư đang làm việc và sinh sống tại những khu vực đang phát triển ở các khu công nghiệp và khu chế xuất TP.HCM. Dân nhập cư là những người nghèo nhất của TP.HCM, họ rất cần hỗ trợ để tạo đủ thu nhập đáp ứng nhu cầu cơ bản của gia đình. Tất cả sản phẩm vay được cấp phát theo Dự án là khoản vay tăng thu nhập

 

Mở rộng Chương trình Tài chính vi mô CEP
Tỉnh Long An
2008 - 2016
CEP - Catholic Organisation for Relief and Development Aid (Cordaid)

 


Với sự hỗ trợ tài chính của tổ chức Cordaid, CEP có thể tăng vốn đầu tư cho vay của tổ chức tại tỉnh Long An và mở rộng hoạt động tại 3 huyện của tỉnh. Khách hàng mục tiêu của Dự án là công nhân lao động nghèo nông thôn sinh sống tại làng xã, thị trấn của tỉnh. Tất cả sản phẩm vay được cấp phát theo Dự án là khoản vay tăng thu nhập.

 

Mở rộng Hoạt động CEP ra các tỉnh ngoài TP.HCM
2008 - 2018
CEP - Ford Foundation

Thông qua Dự án, CEP đã có thể thành lập các chi nhánh tại tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp, Long An và Tiền Giang. Dự án cung cấp vốn cho việc thành lập chi nhánh và vốn hoạt động ban đầu. Dự án cung cấp sản phẩm vay tăng thu nhập cho khách hàng mục tiêu của Dự án là người lao động nghèo.

 

Phát triển Chương trình Phi Tín dụng
2007 - 2008
CEP - Ford Foundation

Tổ chức Ford Foundation tài trợ cho CEP thực hiện Dự án phát triển chương trình phi tín dụng phù hợp nhằm bổ sung và nâng cao sự tác động của chương trình tài chính vi mô CEP. Đặc biệt, Dự án đã cho phép CEP phát triển một số học phần huấn luyện về giáo dục sức khỏe cho thành viên và xây dựng năng lực nhân viên để thực hiện chương trình.

 

Quỹ Quay vòng vốn về Cải thiện nhà ở
Huyện Nhà Bè, TP.HCM
2006 - 2008
CEP - Habitat for Humanity International (HFHI) 

 

Dự án CEP – HFHI cung cấp khoản vay quay vòng về cải thiện nhà ở quy mô nhỏ tại huyện nông thôn Nhà Bè, TP.HCM. Dự án cung cấp cung cấp sản phẩm vay cải thiện nhà ở và HFHI cung cấp hỗ trợ kỹ thuật xây dựng nhà ở với mức chi phí thấp.

 

Dự án CEP-Ford Foundation  – Nhân rộng Chi nhánh CEP ở Quận 6 và Bình Chánh
2005 - 2007
CEP - Ford Foundation

Dự án CEP - Ford Foundation đã thành lập hai chi nhánh mới tại quận 6 và Bình Chánh với mục tiêu cung cấp khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính nhiều hơn cho người nghèo và nghèo nhất sống ở phía Tây, Tp.HCM. Ban đầu dự án sẽ thành lập một chi nhánh ở quận 6 vào tháng 9/2005 và chi nhánh thứ hai ở Bình chánh vào tháng 4/2006. Dự án cung cấp vốn cho việc thành lập chi nhánh và phát vay và cung cấp cơ sở bền vững cho việc tiếp tục mở rộng hoạt động phía Tây, Tp.HCM của CEP.


Dự án CEP-BTC – Vay cải thiện nhà ở cho người nghèo tái định cư
2005 - 2020
CEP - Belgian Technical Cooperation (BTC)

Dự án CEP – BTC thành lập quỹ quay vòng vốn cho cung cấp khoản vay xây dựng và cải thiện nhà ở cho hộ gia đình thu nhập thấp tại phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân. Ban đầu Dự án sẽ cung cấp sản phẩm vay xây dựng nhà ở cho hộ gia đình thu nhập thấp được chỉ định tái định cư từ khu vực kênh Tân Hóa Lò Gốm của phường 11, Quận 6. Sau lần cấp vốn đầu tiên, tất cả vốn cho vay sẳn có được sử dụng cho mục đích cung cấp tín dụng cải thiện nhà ở cho hộ gia đình nghèo tại phường Bình Hưng Hòa A. Mức vay cải thiện nhà ở từ 2.000 đến 5.000 USD với thời hạn hoàn trả từ 10 đến 15 năm.

 

Dự án Tin dụng Nhà ở và Tạo Thu nhập cho Người nghèo
Các quận đô thị và vùng ven của TP.HCM
2004 - 2014
CEP – Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt NamChính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới tài trợ Dự án Nâng cấp Đô thị Việt Nam (VUUP) nhằm hỗ trợ xóa đói giảm nghèo thông qua nâng cao điều kiện sống và môi trường của người nghèo đô thị. CEP sẽ thực hiện Dự án cung cấp khoản vay cho người nghèo thuộc khu vực Dự án tại TP.HCM. Dự án được thực hiện từ năm 2004 đến 2014 và cung cấp khoản vay tăng nhập và cải thiện nhà ở cho khoản 10.000 người nghèo ở TP.HCM.

 

Theo Dự án Nâng cấp Đô Thị Việt Nam, CEP cung cấp 2 sản phẩm sau:

  • Vay cải thiện nhà ở được cung cấp cho 6.000 hộ gia đình từ năm 2004-2011, mức vay tối đa là 15 triệu đồng, thời hạn vay 3 năm.
  • Vay tăng thu nhập được cung cấp cho 4.000 người lao động nghèo sinh sống trong khu vực dự án từ năm 2004-2014, mức vay tối đa là 7 triệu đồng, thời hạn vay từ 40 đến 60 tuần.

Đối tượng thụ hưởng của Dự án là các hộ gia đình nghèo có thu nhập thấp sinh sống trong khu vực Dự án bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp do việc nâng cấp cơ sở hạ tầng theo DA. Dự án sẽ cung cấp khoản vay sửa chữa nhà, nâng cấp và cải thiện nhà.

 

Dự án Cung cấp Bảo hiểm y tế cho người nghèo có thu nhập thấp
Huyện Bình Chánh và Quận 8, Tp.HCM
2004 - 2005
CEP – GTZ

 

 

CEP thực hiện dự án hợp tác với Tổ chức Hỗ trợ Kỹ thuật Đức (GTZ) cung cấp sản phẩm bảo hiểm y tế cho 1.500 khách hàng đang tham gia chương trình CEP tại Huyện Bình Chánh và Quận 8. CEP phối hợp với Trung tâm y tế địa phương và Cơ quan Bảo hiểm Xã hội TP.HCM triển khai và cung cấp sản phẩm BHYT cho khách hàng. CEP đại diện khách hàng chi trả chi phí khám chữa bệnh ban đầu và khách hàng được khám chữa bệnh miễn phí tại các Trung tâm Y tế được chỉ định. Với phí khám chữa bệnh ban đầu, mỗi khách hàng được cấp thẻ bảo hiểm y tế, với thẻ này khách hàng có thể tiếp cận những dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe mà không phải chi trả khoản chi phí nào. Với nguồn tài trợ từ GTZ, CEP chi trả phí khám sức khỏe trong năm đầu tiên cho khách hàng, khoảng 80.000 đến 120.000 đồng cho một khách hàng. Do vậy, trong một năm tất cả khách hàng có thể tiếp cận lợi ích từ sản phẩm, sau thời gian này nếu khách hàng muốn tiếp tục tham gia thì phải mua thẻ bảo hiểm y tế, khoản chi phí này sẽ được trích từ tiết kiệm tự nguyện của khách hàng mà CEP đã thu ở những đợt vay trước.


Với sản phẩm này, CEP tập trung vào những người nghèo và người dễ bị tổn thương về kinh tế không thể tiếp cận các chương trình chăm sóc sức khỏe công và những người sẽ hưởng lợi nhất với sản phẩm này sẽ giảm những rủi ro về sức khỏe. Nhóm người này là những người nhập cư không có hộ khẩu và không thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe công. Mục tiêu dài hạn của Dự án là phát triển mô hình bảo hiểm y tế dài hạn giữa CEP, Cơ quan Bảo hiểm Chính phủ và đơn vị chăm sóc sức khỏe để cung cấp các dịch vụ chăm sóc cho những người nghèo không thể tiếp cận được các dịch vụ này.

 

Dự án Mở rộng Tài chính vi mô CEP - AusAID
Tất cả quận/huyện thuộc Tp.HCM
2001 - 2008
CEP - AusAID

Tháng 6/2001, Chính phủ Việt Nam và Chính Phủ Úc đã ký kết Thỏa thuận “Mở rộng dịch vụ Tài chính vi mô của CEP”. Thông qua bản thỏa thuận, dự án Mở rộng Tài chính vi mô CEP 7 năm sẽ được thực hiện với nguồn vốn tài trợ 5,7 triệu AUD được cấp bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID). Dự án đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phát triển hoạt động của CEP và tạo thuận lợi cho việc mở rộng mạng lưới chi nhánh CEP, hoạt động tín dụng, và tăng cường năng lực tổ chức. Mục tiêu tổng thể của dự án là giảm nghèo thông qua mở rộng chương trình tài chính vi mô CEP và phát triển mô hình tài chính vi mô của Việt Nam bền vững và mang lại lợi ích cho người nghèo. Các mục tiêu cơ bản của dự án như sau:

1. Xây dựng năng lực tổ chức – xây dựng năng lực tổ chức CEP để quản lý thành công dự án mở rộng;
2. Mở rộng khách hàng – hỗ trợ CEP thực hiện kế hoạch mở rộng để phục vụ nhiều người nghèo hơn ở vùng nông thôn và đô thị của Tp.HCM; và
3. Thực hiện mô hình minh chứng – hỗ trợ CEP đạt được mục tiêu trở thành mô hình tài chính vi mô của Việt Nam bền vững và thành công, và khuyến khích nhân rộng mô hình này.

CEP đã tiếp tục phát triển mạnh để đạt được các mục tiêu của Dự án Mở rộng. Sau 4 năm thực hiện dự án, CEP đã thiết lập thêm 7 chi nhánh mới và mở rộng phạm vi hoạt động trên tất cả 24 quận huyện của Tp. Hồ Chí Minh, tiếp tục duy trì tổ chức hoạt động bền vững về tài chính trong khi tập trung phục vụ đối tượng nghèo và nghèo nhất.

Dự án mở rộng đã tạo thuận lợi cho việc cải thiện cơ sở vật chất của CEP, phát triển Hệ thống Thông tin Quản lý và cải thiện tính hiệu năng của qui trình hoạt động tín dụng, kế toán và kiểm toán nội bộ của CEP. Dự án cũng đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nhân viên CEP thông qua tăng cường cung cấp khóa huấn luyện chuyên môn cho nhân việc và cung cấp ngân sách thiết lập năng lực huấn luyện nội bộ của CEP.

CEP cũng đã có thể minh chứng mô hình hoạt động thành công và bền vững, duy trì tỉ lệ tự cung tài chính và hoạt động cao. Hơn nữa trong năm 2003, 2005 và 2007, theo kế hoạch Dự án mở rộng, CEP đã tổ chức 3 hội nghị quốc tế về tài chính vi mô Việt Nam tại TP.HCM nhằm nâng cao những nhận thức và thảo luận những vấn đề về tầm quan trọng của tài chính vi mô ở Việt Nam và khu vực.

 

Dự án Phát triển Cộng đồng
Quận 4 và Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
2000 - 2007
CEP - ENDA

Với sự hợp tác của tổ chức Chuyên trách về môi trường và phát triển Thế giới Thứ Ba (ENDA Việt Nam), CEP đã thực hiện dự án phát triển cộng đồng phục vụ cho các hộ nghèo ở Quận 4 và Quận 11. Dự án khuyến khích sự tham gia của chính quyền địa phương và cư dân trong việc quản lý các vấn đề vệ sinh và môi trường phù hợp với các nguồn lực sẵn có ở địa phương.

Thông qua Dự án, Quỹ quay vòng vốn được thành lập với các hoạt động cộng đồng cơ bản để cải thiện điều kiện môi trường sống của cộng đồng. Cộng đồng quyết định các hoạt động nào được ưu tiên và từ đó hoạt động nào sẽ nhận được nguồn vốn tài trợ. Số tiền tài trợ này hoặc là sẽ được thành viên trả dần hoặc là tất cả các thành viên trong cộng đồng hoàn trả nếu đây là hoạt động mang lại lợi ích cho cộng đồng.

 

Dự án Tín dụng chăn nuôi bò sữa cho hộ nghèo
Bình Chánh, Củ Chi và Hóc Môn, Tp.HCM
2000 - 2005
CEP – Chương trình Xóa đói Giảm nghèo

CEP hợp tác với Ban chỉ đạo Chương trình Xóa đói giảm nghèo quốc gia phát triển mô hình dự án nuôi bò sữa đã áp dụng thành công các quận huyện nông thôn và vùng ven.

Dự án cung cấp tín dụng cho các hộ nghèo kết hợp với huấn luyện cho việc nuôi bò sữa. Các hộ thành viên dự án đã cải thiện thành công điều kiện sống của gia đình bằng việc bán sữa uống và sản phẩm từ sữa.

 

Dự án Hỗ trợ Tín dụng cho các cơ sở sản xuất gia đình
Quận 6, 11 và Thủ Đức, Tp.HCM
1999 - 2007
CEP – SIDI

CEP và tổ chức SIDI hợp tác thực hiện dự án cung cấp dịch vụ tín dụng cho các cơ sở sản xuất nhỏ của các gia đình với mục tiêu giúp họ phát triển năng suất và tạo ra những cơ hội việc làm mới. SIDI đã hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho CEP, trang thiết bị để thực hiện và quản lý dự án này.

 

Dự án Chuyển Ấp Nghèo
Quận 2, Tp.HCM
1999 - 2004
CEP – Chương trình XĐGN

Thông qua sự hỗ trợ của Ban chỉ đạo chương trình XĐGN, CEP đã cung cấp dịch vụ tín dụng và tiết kiệm cho 700 hộ nghèo, kết hợp với các hoạt động phát triển cộng đồng (bao gồm các hoạt động phát triển môi trường và giáo dục về sức khỏe) với mục tiêu giúp họ tạo cơ hội việc làm để cải thiện an sinh.

 

Dự án Phát triển Cộng đồng và Quản lý Tín dụng
Huyện Bình Chánh, Tp.HCM
1998 - 2004
CEP – CIDSE

Tổ chức Hợp tác Quốc tế vì sự Phát triển và Đoàn kết (CIDSE - Bỉ) đã hợp tác với CEP thực hiện dự án tín dụng nhỏ ở ba xã của huyện Bình Chánh. Ngoài việc hỗ trợ tài chính cho hoạt động cho vay, CIDSE đã cung cấp các khoản tài trợ cho hoạt động phát triển cộng đồng và huấn luyện về quản lý tín dụng cho nhân viên CEP. Mục tiêu của dự án là mở rộng các dịch vụ tín dụng cho phụ nữ nghèo ở Bình Chánh.

 

Chương trình Tín dụng – Tiết kiệm cho 500 hộ nghèo
Quận 8, Tp. HCM
1996 - 1998
CEP – CHOICE


CEP, với sự hỗ trợ, hợp tác của Trung tâm Trao đổi Văn hóa Quốc tế và Viện trợ nhân đạo (Centre of Humanitarian Outreach and Intercultural Exchange - CHOICE), đã cung cấp dịch vụ tín dụng và tiết kiệm cho đối tượng nghèo ở Quận 8 với mục tiêu tạo cơ hội việc làm tăng thu nhập cho cộng đồng nghèo.

 

Dự án Tài chính vi mô Grameen - CEP
Quận 4 và Huyện Bình Chánh, Tp. HCM
1995 - 2001
CEP - Grameen Trust

Mục tiêu của dự án là cung cấp dịch vụ tín dụng – tiết kiệm cho người nghèo sống ở quận 4 và huyện Bình Chánh, đặc biệt khuyến khích cơ hội việc làm cho phụ nữ nghèo theo phương pháp của ngân hàng Grameen. CEP đã nhận được sự hỗ trợ của Grameen Trust về tài chính, kỹ thuật, và huấn luyện chuyên môn về tín dụng vi mô cho nhân viên CEPTỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHÈO TỰ TẠO VIỆC LÀM
14C Cách Mạng Tháng Tám, Quận 1
Tp. Hồ Chí Minh – Việt Nam
ĐT: 84 - 028 – 38 220 959 / 38 239 100  -  Fax: 84 - 028 – 38 245 620
Email: cephcm@cep.org.vn

mua sach online