CEP Vietnam - Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm


English English Tiếng Việt Tiếng Việt

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CEP VIỆT NAM

 


Sứ mệnh:


Làm việc vì công nhân, lao động nghèo và người có thu nhập thấp nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội thông qua việc cung cấp các dịch vụ tài chính, phi tài chính một cách thiết thực và hiệu quả.

Viễn cảnh:

Là những cải thiện quan trọng trong đời sống của công nhân, lao động nghèo và người có thu nhập thấp tại Việt Nam thông qua nỗ lực hoạt động của CEP.

CEP luôn giữ vững là một tổ chức tài chính vi mô chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHÈO TỰ TẠO VIỆC LÀM
14C Cách Mạng Tháng Tám, Quận 1
Tp. Hồ Chí Minh – Việt Nam
ĐT: 84 - 028 – 38 220 959 / 38 239 100  -  Fax: 84 - 028 – 38 245 620
Email: cephcm@cep.org.vn

mua sach online