CEP Vietnam - Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm
Điểm tựa giảm nghèo


English English Tiếng Việt Tiếng Việt

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CEP VIỆT NAM

 


Sứ mệnh:


Làm việc vì người nghèo và nghèo nhất nhằm thực hiện những cải thiện an sinh bền vững thông qua việc cung cấp dịch vụ tài chính và phi tài chính một cách thiết thực và hiệu quả.

Viễn cảnh:

Là những cải thiện quan trọng trong đời sống của người nghèo và nghèo nhất tại Việt Nam thông qua nỗ lực hoạt động của Quỹ CEP.

Quỹ CEP luôn giữ vững là một tổ chức tài chính vi mô chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.QUỸ TRỢ VỐN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHÈO TỰ TẠO VIỆC LÀM (CEP)
14C Cách Mạng Tháng Tám, Quận 1
Tp. Hồ Chí Minh – Việt Nam
ĐT: 84 - 8 – 38 220 959 / 38 239 100  -  Fax: 84 - 8 – 38 245 620
Email: cephcm@cep.org.vn

mua sach online