Thành lập hai chi nhánh mới - Tây Ninh và Vĩnh Long | CEP Vietnam - Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm


English English Tiếng Việt Tiếng Việt

Tin tức Tin tức

Thành lập hai chi nhánh mới - Tây Ninh và Vĩnh Long

Trong tháng 10 năm 2014, CEP đã thành lập thêm hai chi nhánh mới tại tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Tây Ninh. Với hai chi nhánh mới này sẽ cho phép CEP phục vụ tốt các dịch vụ tài chính và chương trình phát triển cộng đồng cho người lao động nghèo tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long và các tỉnh khu vực Đông Nam bộ.TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHÈO TỰ TẠO VIỆC LÀM
14C Cách Mạng Tháng Tám, Quận 1
Tp. Hồ Chí Minh – Việt Nam
ĐT: 84 - 028 – 38 220 959 / 38 239 100  -  Fax: 84 - 028 – 38 245 620
Email: cephcm@cep.org.vn

mua sach online