Mái nhà CEP 2016 | CEP Vietnam - Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm
Điểm tựa giảm nghèo


English English Tiếng Việt Tiếng Việt

Tin tức Tin tức

Mái nhà CEP 2016

Trong năm 2016, Quỹ CEP đã hỗ trợ kinh phí để sửa chữa 51 căn nhà cũ và xây dựng mới 40 căn cho các hộ nghèo trên địa bàn TP.HCM và 8 tỉnh thành khác thuộc khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ với tổng kinh phí là 3.28 tỷ đồng.

Thông qua chương trình này, Quỹ CEP mong muốn chăm lo nhu cầu nhà ở cho các hộ là Thành viên vay vốn CEP thuộc diện nghèo nhất và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ CBNV CEP về mục tiêu giảm nghèo của tổ chức, góp phần cùng các cơ quan chính quyền, đoàn thể địa phương thực hiện những việc làm thiết thực của Quỹ CEP và của Công đoàn Thành phố hướng về cộng đồng, xã hội.

Tin tức khác


QUỸ TRỢ VỐN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHÈO TỰ TẠO VIỆC LÀM (CEP)
14C Cách Mạng Tháng Tám, Quận 1
Tp. Hồ Chí Minh – Việt Nam
ĐT: 84 - 8 – 38 220 959 / 38 239 100  -  Fax: 84 - 8 – 38 245 620
Email: cephcm@cep.org.vn

mua sach online