Chương trình Phát triển nghề 2017 | CEP Vietnam - Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm


English English Tiếng Việt Tiếng Việt

Tin tức Tin tức

Chương trình Phát triển nghề 2017

Trong năm 2017, Quỹ CEP đã tổ chức 12 chuyến tham quan các mô hình nghề hiệu quả và 15 đợt Hội thảo hỗ trợ kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi cho 653 lượt Thành viên CEP có nhu cầu phát triển nghề.

 

Chương trình Phát triển nghề được CEP triển khai vào cuối năm 2014, với mục đích giới thiệu, hỗ trợ tư vấn các ngành nghề phù hợp và hiệu quả cho Thành viên CEP, giúp Thành viên nâng cao chất lượng công việc, cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững.

 

Tính lũy kế đến năm 2017, CEP đã tổ chức 26 chuyến tham quan các mô hình nghề hiệu quả và 41 đợt Hội thảo hỗ trợ kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi cho 1,487 lượt Thành viên CEP tại các chi nhánh, với tổng kinh phí hơn 350, triệu đồng.

Thành viên CN Cần Giờ nghe giới thiệu về kỹ thuật trồng nấm bào ngư

 

Chương trình tham quan mô hình nuôi cá kiểng được tổ chức cho thành viên CN Quận 10

 

Thành viên CN Quận 12 tham quan mô hình trồng rau an toàn theo chuẩn VietGap

 


Thành vỉên CN Cần Đước được các kỹ sư và chủ mô hình hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi dê ngay tại chuồng trại


Một thành viên thuộc CN Đức Hòa đang ghi chú thông tin về cách làm chuồng trại mô hình nuôi chim cútTỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHÈO TỰ TẠO VIỆC LÀM
14C Cách Mạng Tháng Tám, Quận 1
Tp. Hồ Chí Minh – Việt Nam
ĐT: 84 - 028 – 38 220 959 / 38 239 100  -  Fax: 84 - 028 – 38 245 620
Email: cephcm@cep.org.vn

mua sach online