Sản phẩm tín dụng | CEP Vietnam - Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm


English English Tiếng Việt Tiếng Việt

Sản phẩm

Sản phẩm tín dụng

1. Tín dụng tăng thu nhập

Đối tượng vay vốn:

 • Công nhân viên chức đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp, có nhu cầu vay vốn để tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình, được Công đoàn cơ sở/lãnh đạo đơn vị giới thiệu.
 • Nhân dân lao động nghèo trên các địa bàn dân cư, có nhu cầu vay vốn để tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình, được chính quyền địa phương giới thiệu.

Phương thức cho vay, hoàn trả:

 • Hình thức cho vay: tín chấp
 • Hạn mức tín dụng tối đa: 30.000.000 đồng. Mức vay tùy thuộc vào nhu cầu vốn và khả năng hoàn trả của thành viên.
 • Thời hạn vay: tối đa 3 năm.
 • Lãi suất cho vay bình quân: 0,6 - 0,65%/tháng, tương đương lãi suất trên dự nợ là 1,07 - 1,16%/tháng (đối tượng Công nhân viên chức); và 0,2%/tuần, tương đương lãi suất trên dự nợ là 1,65%/tháng (đối tượng Nhân dân lao động).
 • Thành viên hoàn trả dần vốn gốc và lãi hàng tuần, 2 tuần, tháng.

Hồ sơ vay vốn:

 • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu).
 • Bản sao giấy CMND, hộ khẩu/KT3.
 • Bản sao các giấy tờ chứng minh thu nhập, đang làm việc tại đơn vị (đối tượng Công nhân viên chức)

2. Tín dụng cải thiện nhà ở

Đối tượng vay vốn:

 • Công nhân viên chức đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp, có nhu cầu vay vốn để cải thiện nhà ở và được Công đoàn cơ sở sở/lãnh đạo đơn vị giới thiệu.

Phương thức cho vay, hoàn trả:

 • Hình thức cho vay: tín chấp
 • Hạn mức tín dụng tối đa: 30.000.000 đồng (đối tượng Công nhân viên chức);  Mức vay tùy thuộc vào nhu cầu vốn và khả năng hoàn trả của thành viên.
 • Thời hạn vay: tối đa 3 năm.
 • Lãi suất cho vay bình quân: 0,6%/tháng, tương đương lãi suất trên dư nợ là 1,1%/tháng
 • Thành viên hoàn trả dần vốn gốc và lãi hàng tháng.

Hồ sơ vay vốn:

 • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu).
 • Bản sao giấy CMND, hộ khẩu/KT3.
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (hoặc giấy tờ khác chứng minh được quyền sở nhà ở nếu chưa có giấy chứng nhận).
 • Bản sao các giấy tờ chứng minh thu nhập, đang làm việc tại đơn vị.

3. Tín dụng học nghề (thực hiện thí điểm tại các chi nhánh: Thủ Đức, Bình Tân, Củ Chi, Trung An và Quận 8):

Đối tượng vay vốn: Công nhân viên chức lao động đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp, có nhu cầu vay vốn để học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề và được công đoàn cơ sở/lãnh đạo đơn vị giới thiệu.

Phương thức cho vay, hoàn trả:

 • Hình thức cho vay: tín chấp
 • Hạn mức tín dụng tối đa: 20.000.000 đồng. Mức vay tùy thuộc vào nhu cầu vốn và khả năng hoàn trả của thành viên.
 • Thời hạn vay: tối đa 3 năm.
 • Lãi suất cho vay bình quân: 0,5%/tháng, tương đương lãi suất trên dư nợ là 0,9%/tháng.
 • Thành viên hoàn trả dần vốn gốc và lãi hàng tháng.

Hồ sơ vay vốn:

 • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu).
 • Bản sao giấy CMND, hộ khẩu/KT3.
 • Bản sao các giấy tờ có liên quan đến khóa học như giấy báo nhập học, biên lai đóng học phí, hóa đơn mua tài liệu.
 • Bản sao các giấy tờ chứng minh thu nhập, đang làm việc tại đơn vị.

Ghi chú: Quỹ CEP không thu bất kỳ khoản phí nào. Quỹ CEP áp dụng lãi suất bình quân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên hoàn trả số tiền bằng nhau trong mỗi kỳ, giúp thành viên dễ dàng theo dõi trong suốt quá trình hoàn trả.

Hình ảnh các hoạt động tạo thu nhập của thành viên vay vốn CEP:


TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHÈO TỰ TẠO VIỆC LÀM
14C Cách Mạng Tháng Tám, Quận 1
Tp. Hồ Chí Minh – Việt Nam
ĐT: 84 - 028 – 38 220 959 / 38 239 100  -  Fax: 84 - 028 – 38 245 620
Email: cephcm@cep.org.vn

mua sach online