Phát triển cộng đồng | CEP Vietnam - Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm


English English Tiếng Việt Tiếng Việt

Sản phẩm

Phát triển cộng đồng

Chương trình phát triển cộng đồng CEP được thiết kế nhằm hỗ trợ cho thành viên vay vốn là nhân dân lao động nghèo, tập trung vào các hộ gia đình nghèo nhất, qua đó nâng cao tác động của Chương trình tín dụng – tiết kiệm CEP đến viện cải thiện an sinh của hộ gia đình thành viên và cộng đồng. Đồng thời chương trình giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm, lòng tự hào trong đội ngũ CBNV CEP về mục tiêu giảm nghèo của tổ chức và tinh thần hướng về cộng đồng, xã hội. 

 

Nguồn kinh phí sử dụng cho hoạt động phát triển cộng đồng CEP được hình thành từ chi phí hoạt động của CEP và từ đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

 

Chương trình phát triển cộng đồng do nhân viên tín dụng CEP thực hiện tại tất cả các chi nhánh với sự hỗ trợ, điều phối từ Phòng huấn luyện – Phi tín dụng, gồm những hoạt động sau: 


 

Trao Học bổng CEP và dụng cụ học tập (tập viết, xe đạp, cặp sách…) cho con của thành viên nghèo vay vốn CEP đang học từ lớp 1 đến lớp 11, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về tài chính và có thành tích tốt trong học tập. Chương trình dành ưu tiên cho các em có hoàn cảnh đặc biệt như mồ côi cha/mẹ, bị khuyết tật, có nguy cơ bỏ học cao


 

Trao Mái nhà CEP cho hộ thành viên vay vốn CEP thuộc thuộc diện nghèo nhất, có điều kiện đặc biệt khó khăn về nhà ở (nhà tạm bợ, mái lá, nền đất, vách tre nứa…). Chương trình ưu tiên cho các hộ nữ đơn thân, là lao động chính trong gia đình, có người thân bị bệnh hiểm nghèo, mất sức lao động.


Hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm: Hỗ trợ gạo, đường, dầu ăn và những nhu yếu phẩm khác cho hộ thành viên đang vay vốn CEP thuộc diện nghèo nhất trong cộng đồng vào các dịp đặc biệt như Lễ, Tết...
 

Tổ chức Chương trình phát triển nghề nhằm cung cấp các hoạt động cải thiện sinh kế, tạo việc làm và cơ hội học tập, chia sẻ kinh nghiệm cho thành viên vay vốn CEP đang gặp khó khăn về điều kiện việc làm để nâng cao hiệu quả công việc hiện tại hoặc chuyển đổi công việc mới ổn định hơn.

 

Hỗ trợ chi phí tài chính cho thành viên trong các trường hợp điều trị y tế, tang tế, thăm viếng thành viên và các tình huống khẩn cấp như bị bệnh, bị tai nạn lao động, thiên tai, hỏa hoạn.

 

 


 

 

 

Ngoài ra, CEP còn thực hiện các hoạt động phát triển cộng đồng khác như:

  • Tặng Bảo hiểm y tế tự nguyện cho các thành viên có hoàn cảnh khó khăn chưa có Bảo hiểm y tế, đang bệnh hoặc có nguy cơ mắc bệnh được tiếp cận các dịch vụ khám, chữa bệnh; giúp giảm chi phí điều trị, nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, góp phần ổn định cuộc sống của thành viên nghèo.
  • Phổ biến các tài liệu giáo dục về sức khỏe, vệ sinh: chương trình phân phát các tài liệu liên quan đên sức khỏe y tế của nhiều tổ chức y tế cộng đồng, giải thích và thảo luận với thành viên những vấn đề liên quan đến sức khỏe.
  • Giáo dục tài chính cho thành viên CEP đối với các nội dung lập ngân sách chi tiêu và tiết kiệm nhằm nâng cao năng lực của thành viên để quản lý công việc và sử dụng sản phẩm vay và tiết kiệm của CEP hiệu quả hơn.
  • Tặng công cụ lao động như máy xe nhang, xe chở hàng, máy bơm nước... cho các thành viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn về điều kiện việc làm.

Tính đến tháng 10/2017, tổng kinh phí CEP đã dành cho Chương trình phát triển cộng đồng là hơn 116,9 tỷ đồng; trong đó chương trình Học bổng CEP là 36 tỷ, chương trình Mái nhà CEP là 15 tỷ, chương trình hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm là 61 tỷ, chương trình hỗ trợ chi phí tài chính là 3 tỷ đồng, chương trình phát triển nghề là 500 triệu đồng và chương trình bảo hiểm y tế là 2 tỷ đồng.


TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHÈO TỰ TẠO VIỆC LÀM
14C Cách Mạng Tháng Tám, Quận 1
Tp. Hồ Chí Minh – Việt Nam
ĐT: 84 - 028 – 38 220 959 / 38 239 100  -  Fax: 84 - 028 – 38 245 620
Email: cephcm@cep.org.vn

mua sach online