LỊCH TRÌNH: | CEP Vietnam - Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm
Điểm tựa giảm nghèo


English English Tiếng Việt Tiếng Việt

Tuyển dụng » Lịch trình tuyển dụng

LỊCH TRÌNH:

TUYỂN 15 NHÂN VIÊN TÍN DỤNG

 

1.  Ngày 13/07/2017: Niêm yết danh sách mời Sơ tuyển.

2.  Ngày 15-16/07/2017: Sơ tuyển: Trao đổi thông tin tuyển dụng; Điền phiếu câu hỏi; Thảo luận nhóm.

3.  Ngày 21/07/2017: Niêm yết danh sách mời phỏng vấn.

4.  Ngày 26-27/07/2017: Phỏng vấn chính thức.

5.  17 giờ ngày 28/07/2017: Niêm yết danh sách trúng tuyển.

6.  Ngày 31/07/2017: Nhân viên tân tuyển gặp phòng Quản lý Nhân lực - Hành chính và ký hợp đồng học việc.

7.  Ngày 01/08/2017: Huấn luyện – học việc.

 

Lưu ý: Lịch trình tuyển dụng có thể thay đổi, ứng viên thường xuyên theo dõi để nắm thông tin.

 

Ứng viên có thể nhận lại hồ sơ tại Phòng bảo vệ sau 03 ngày làm việc kể từ ngày niêm yết danh sách và hạn cuối ngày 15/08/2017.QUỸ TRỢ VỐN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHÈO TỰ TẠO VIỆC LÀM (CEP)
14C Cách Mạng Tháng Tám, Quận 1
Tp. Hồ Chí Minh – Việt Nam
ĐT: 84 - 8 – 38 220 959 / 38 239 100  -  Fax: 84 - 8 – 38 245 620
Email: cephcm@cep.org.vn

mua sach online