Kết quả các vòng tuyển dụng: | CEP Vietnam - Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm
Điểm tựa giảm nghèo


English English Tiếng Việt Tiếng Việt

Tuyển dụng » Kết quả các vòng tuyển dụng

Kết quả các vòng tuyển dụng:

 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

 

 Nếu anh/chị xem trực tiếp không được vui lòng Download về máy tính xem.QUỸ TRỢ VỐN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHÈO TỰ TẠO VIỆC LÀM (CEP)
14C Cách Mạng Tháng Tám, Quận 1
Tp. Hồ Chí Minh – Việt Nam
ĐT: 84 - 8 – 38 220 959 / 38 239 100  -  Fax: 84 - 8 – 38 245 620
Email: cephcm@cep.org.vn

mua sach online