Ngày 25 và 26/5/2022, Tổ chức tài chính vi mô CEP đã tổ chức buổi huấn luyện cho cán bộ nhân viên 3 Chi nhánh Quận 10, Quận 6 và Tân An nhằm chuẩn bị cho việc triển khai thí điểm áp dụng App quản lý công nợ vào tháng 6.

Việc triển khai sử dụng App để quản lý công nợ mang đến nhiều lợi ích cho Cụm trưởng, CBNV tín dụng và tối ưu quy trình cho hệ thống so với quy trình quản lý nợ truyền thống thông qua Cụm trưởng của CEP trước đây: Cụm trưởng và Nhân viên tín dụng dễ dàng, nhanh chóng tính toán số tiền cần thu từ khách hàng; Dễ dàng tính toán nhanh số tiền nộp, tiền thừa/thiếu để hoàn lại cho khách hàng; Quản lý được tình hình công nợ, số tiền thu nhưng chưa nộp lại CEP; Giảm chi phí, thủ tục sổ sách viết tay.

Thông qua phương pháp trải nghiệm các tình huống thực tế, anh chị CBNV tham gia tập huấn đã có thể thao tác thuần thục công tác thu nộp tiền trong các vai trò khác nhau: Cụm trưởng, Nhân viên quản lý, nhân viên hỗ trợ… Ngoài việc tự trải nghiệm, nêu ra các lợi ích của việc ứng dụng công nghệ để hỗ trợ quản lý công nợ, anh chị đã chỉ ra các điểm hạn chế, các tình huống thực tiễn mà App quản lý công nợ cần hoàn thiện thêm.

Chị Kim, cán bộ nhân viên CEP Chi nhánh Quận 6 chia sẻ cảm nhận sau khi trải nghiệm tại buổi tập huấn: “Việc áp dụng App quản lý công nợ không chỉ giúp Cụm trưởng, nhân viên tín dụng CEP quản lý công nợ, kiểm soát lượng tiền đã thu chưa nộp hiệu quả mà còn hỗ trợ tốt cho nhân viên thủ quỹ và kế toán trong việc kiểm kê tiền vào quỹ. Dữ liệu được cập nhật đồng nhất từ lúc Cụm trưởng thu từ khách hàng cho đến khi đi vào hệ thống kho của Chi nhánh. App quản lý công nợ đã đơn giản đi rất nhiều quy trình quản lý và thu nợ.”

Tháng 6/2022, Tổ chức tài chính vi mô CEP sẽ chính thức triển khai thí điểm sử dụng App quản lý công nợ tại 3 Chi nhánh Quận 10, Quận 6 và Tân An sau khi tiến hành tập huấn sử dụng App cho các Cụm trưởng. Trong 6 tháng thí điểm, CEP sẽ tiếp tục ghi nhận các phản hồi từ khách hàng, cụm trưởng và CBNV để tối ưu trải nghiệm và hướng đến mục tiêu áp dụng mô hình quản lý công nợ thông qua App cho toàn hệ thống.