List of Partners

Đối tượng khách hàng
Tuesday - 22/01/2019 21:11

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

CEP was established in 1991, based on the Grameen Bank model, to provide loans to the poor for self-employment and income generation. Over the years the Grameen Bank has provided CEP with significant support and training, including the provision of courses and workshops in Bangladesh.

In addition to Grameen, CEP has worked with many partners to expand its products and services and to implement a variety of microfinance based projects targeting the poor in Ho Chi Minh City and the provinces of Southeastern Vietnam and the Mekong Delta. The largest of the partner projects was the AusAID 7-year expansion project that concluded in 2008. CEP partner organisations include AusAID, ADB, BNP Paribas, BTC, CGAP, CHOICE, CIDSE, Cordaid, ENDA, Ford Foundation, GTZ, HEPR, HFHI, Kiva, Oikocredit, Oxfam Novib - Triple Jump, the People’s Committee of HCMC, Rabobank Foundation, SIDI, and the World Bank. CEP is listed on the Microfinance Information Exchange.

Đầu thập niên 90
Vào đầu thập niên 90, Liên đoàn Lao động Tp.HCM chủ trương gắn kết các hoạt động công đoàn với hoạt động xã hội nhằm tham gia thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp trong công nhân và người lao động nghèo. Một trong những trở ngại khi thực hiện hoạt động tạo việc làm là thiếu nguồn tín dụng sẵn có để người lao động nghèo có thể bắt đầu công việc kinh doanh nhỏ, tạo thu nhập.

Liên đoàn Lao động Tp.HCM đã thực hiện nhiều cuộc khảo sát, học tập những mô hình tạo việc làm và cải thiện an sinh cho người nghèo hiệu quả của một số quốc gia trên thế giới. Trong đó, mô hình Ngân hàng Grameen của Bangladesh – được đánh giá là mô hình phù hợp nhất với bối cảnh kinh tế xã hội của Việt Nam ở thời điểm này. Thông qua hoạt động cung cấp các dịch vụ tín dụng, tiết kiệm nhỏ cho các hộ gia đình nghèo ở cả nông thôn và thành thị đã góp phần giảm nghèo rất hiệu quả.
Tháng 7/1991
Tháng 7/1991,  Liên đoàn Lao động Tp.HCM đã tiến hành thí điểm một số chương trình tín dụng, tiết kiệm, tại các quận/huyện đô thị và nông thôn của Tp.HCM (bao gồm Quận 1, Quận Gò Vấp, Huyện Củ Chi và Cần giờ) theo mô hình của Ngân hàng Grameen. Kết quả ban đầu của chương trình rất khả quan và hiệu quả trong việc giúp người lao động nghèo có số vốn nhỏ ban đầu để thực hiện các hoạt động tự tạo thu nhập, cải thiện đời sống, an sinh.

Hỗ trợ khách hàng

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second