Quan điểm hợp tác

Tổ chức tài chính vi mô CEP luôn chủ động, nỗ lực và tích cực trong việc xây dựng các mối quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế nhằm phát triển nguồn vốn và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động giảm nghèo trong công nhân, người lao động có thu nhập thấp. CEP có mối quan hệ hợp tác dài hạn với các ngân hàng thương mại trong nước như Saigonbank, Vietinbank, Vietcombank, BIDV; cùng các ngân hàng, tổ chức quốc tế như Ngân hàng Grameen, Ngân hàng Thế giới, Ford Foundation, AusAID, Rabobank, Cordaid và những đối tác khác thông qua hình thức các khoản vay ưu đãi. CEP luôn được đánh giá cao từ các đối tác, nhà tài trợ và CEP tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực quốc tế về tài chính vi mô.

CEP hợp tác cùng Australia Aid
CEP hợp tác cùng Australia Aid

Bên cạnh đó, CEP cũng luôn chủ động tìm kiếm và phát triển các mối quan hệ hợp tác, phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong nước nhằm hỗ trợ, nâng cao chất lượng các chương trình phát triển cộng đồng, chương trình nghề, cung cấp các lợi tích bổ trợ cho các hộ gia đình thành viên CEP. Trong những năm qua, CEP đã cùng với các đơn vị như Thành đoàn TP.HCM tổ chức các sân chơi khoa học trong Lễ trao học bổng CEP cho con em thành viên CEP; phối hợp các đơn vị như IECD, SCC, REACH tổ chức tham quan mô hình nghề hiệu quả, đào tạo nghề cho thành viên và con em thành viên CEP.

Tổ chức tài chính vi mô CEP luôn sẵn sàng tham gia hỗ trợ các tổ chức trong ngành tài chính vi mô thông qua các chuyến viếng thăm học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tổ chức các hội thảo, diễn đàn thảo luận cho tất cả các nhà đầu tư và tổ chức Tài chính vi mô tại Việt Nam.

Hội thảo quốc tế
Hội thảo quốc tế

Quy trình hợp tác

Quy trình hợp tác
Quy trình hợp tác