THÔNG BÁO

Về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở
Tổ chức tài chính vi mô CEP – Chi nhánh Tân An

Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-NHNN ngày 05/11/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Tổ chức tài chính vi mô và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Công văn số 1207/LAN-TTGSNH ngày 28/10/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Long An về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Tổ chức tài chính vi mô CEP – Chi nhánh Tân An;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 02/11/2022 về việc đăng ký thay đổi địa điểm đặt trụ sở Tổ chức tài chính vi mô CEP – Chi nhánh Tân An.

Tổ chức tài chính vi mô CEP trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Tổ chức tài chính vi mô CEP – Chi nhánh Tân An như sau:

  1. Địa chỉ cũ: Số 02, đường Nguyễn Trung Trực, Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
  2. Địa chỉ mới: Số 130, đường Huỳnh Hữu Thống, khu phố Bình An, Phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
  3. Ngày chính thức hoạt động tại địa điểm mới: 22/12/2022.

Các thông tin khác của chi nhánh về tên gọi, số điện thoại, số fax, người đứng đầu chi nhánh, địa bàn hoạt động và nội dung hoạt động không thay đổi.

Tổ chức tài chính vi mô CEP trân trọng thông báo đến khách hàng, cộng tác viên, cụm trưởng, đối tác để thuận tiện trong giao dịch và liên hệ công tác./.

Công báo thay đổi địa điểm Chi nhánh Tân An