Công nhân Khu chế xuất Tân Thuận nhận tờ rơi để tìm hiểu về nguồn vốn CEP tại CT Tháng công nhân 2018