LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HCM
TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ CEP

“DANH SÁCH MỜI PHỎNG VẤN
VỊ TRÍ NHÂN VIÊN LÁI XE”

 

Địa điểm: 14C Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Thời gian: Ngày 25/11/2022

Lưu ý: Ứng viên đến đúng ngày, giờ theo danh sách.

SBD Họ và tên Ngày sinh Giờ Phỏng vấn
1 Nguyễn Trần Thành Đạt 03/04/2000 13:30
2 Phạm Thanh Cường 27/09/1993 13:50
3 Nguyễn Quốc Thịnh 24/10/1992 14:10
4 Trần Văn Trung 01/02/1981 14:30