Câu hỏi thường gặp

Tài chính vi mô là hoạt động cung cấp một số dịch vụ tài chính, ngân hàng nhỏ, đơn giản cho các hộ gia đình, cá nhân có thu nhập thấp, đặc biệt là hộ gia đình nghèo và người nghèo.

Tổ chức tài chính vi mô CEP do Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh sáng lập, UBND Thành Phố Hồ Chí Minh ra quyết định thành lập ngày 2/11/1991. CEP hoạt động theo hình thức phi lợi nhuận với sứ mệnh làm việc vì công nhân, lao động nghèo và người có thu nhập thấp nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội thông qua việc cung cấp các dịch vụ tài chính, phi tài chính một cách thiết thực và hiệu quả.

CEP phục vụ công nhân, lao động nghèo, có thu nhập thấp, với ít nhất 80% khách hàng tham gia lần đầu thuộc nhóm nghèo và nghèo nhất theo chuẩn phân loại nghèo của CEP.

Mục tiêu của CEP là bảo đảm an sinh xã hội cho người thu nhập thấp tại Việt Nam thông qua các sản phẩm, dịch vụ tài chính, và các chương trình phát triển cộng đồng một cách thiết thực và hiệu quả.

CEP phục vụ cho khách hàng công nhân và người lao động nghèo, để nhận được hỗ trợ vay vốn, khách hàng cần cung cấp các giấy tờ:

  • Bản chụp chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
  • Giấy tờ chứng minh thu nhập và đang làm việc tại đơn vị (đối với khách hàng công nhân viên).
  • Giấy tờ chứng minh nơi ở hiện nay của khách hàng (đối với khách hàng người lao động).

Chương trình Phát triển Cộng đồng tại CEP có mục tiêu hỗ trợ khách hàng có hoàn cảnh khó khăn, nâng cao năng lực tài chính, và thúc đẩy khách hàng vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Một số hoạt động bao gồm: trao tặng học bổng, Mái nhà CEP, quà Tết, tư vấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính .v.v.

Chương trình này chỉ dành cho khách hàng đang vay vốn tại CEP và đáp ứng điều kiện cụ thể của từng chương trình.

CEP phục vụ cho khách hàng công nhân và người lao động nghèo tại nơi làm việc và nơi ở thông qua 2 mô hình hợp tác với cộng tác viên hoặc cụm trưởng:

  • Khách hàng công nhân viên: được hỗ trợ vay vốn tại nơi làm việc qua công đoàn cơ sở. Cộng tác viên là ban chấp hành công đoàn đơn vị, phối hợp cùng CEP để hỗ trợ khách hàng vay vốn.
  • Khách hàng người lao động: được hỗ trợ trực tiếp tại nơi ở thông qua chính quyền địa phương. Cụm trưởng là những khách hàng hoặc người có uy tín tại địa phương phối hợp cùng CEP để hỗ trợ khách hàng vay vốn.