Giới thiệu về đội ngũ cán bộ nhân viên CEP

Đội ngũ cán bộ nhân viên CEP:

 • Được trui rèn trong thử thách, được đào tạo huấn luyện về chuyên môn và cam kết thực hiện sứ mệnh mục tiêu của tổ chức. 
 • Có tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm, năng động, sáng tạo, đoàn kết và hết lòng phục vụ công nhân, lao động và người có thu nhập thấp.
 • Là tài sản quý giá nhất của CEP, mỗi thành viên trong đội ngũ giữ từng vai trò cụ thể trong tổ chức, đóng góp cho sự thành công của tổ chức bằng chính năng lực và sự đam mê công việc của mình

Ban lãnh đạo CEP

 • Image
  Ông Hoàng Văn Thành

  Chủ tịch
  Hội đồng Thành viên

 • Image
  Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân

  Tổng Giám đốc

 • Image
  Ông Nguyễn Tấn Đạt

  Phó Tổng Giám đốc

 • Image
  Bà Phan Thị Kim Lan

  Phó Tổng Giám đốc

 • Image
  Ông Lê Võ Tấn Lũy

  Phó Tổng Giám đốc

 • Image
  Ông Võ Văn Khang

  Trưởng Ban Kiểm soát

1. Chi nhánh Quận 6

2. Chi nhánh Quận 8

3. Chi nhánh Đông Sài Gòn

4. Chi nhánh Quận 10

5. Chi nhánh Quận 12

6. Chi nhánh Bến Nghé

7. Chi nhánh Bình Chánh

8. Chi nhánh Bình Tân

9. Chi nhánh Bình Thạnh

10. Chi nhánh Cần Giờ

11. Chi nhánh Củ Chi

12. Chi nhánh Gò Vấp

13. Chi nhánh Hóc Môn

14. Chi nhánh Nhà Bè

15. Chi nhánh Tân Phú

16. Chi nhánh Trung An

17. Chi nhánh Thủ Đức

18. Chi nhánh Biên Hòa

19. Chi nhánh Biên Hòa Đông

20. Chi nhánh Long Thành

21. Chi nhánh Nhơn Trạch

22. Chi nhánh Trảng Bom

23. Chi nhánh Cần Đước

24. Chi nhánh Đức Hòa

25. Chi nhánh Tân An

26. Chi nhánh Bến Lức

27. Chi nhánh Cao Lãnh

28. Chi nhánh Sa Đéc

29. Chi nhánh Thủ Dầu Một

30. Chi nhánh Thuận An

31. Chi nhánh Bến Tre

32. Chi nhánh Vĩnh Long

33. Chi nhánh Tây Ninh

34. Chi nhánh Châu Thành

35. Chi nhánh Mỹ Tho

36. Chi nhánh Long Xuyên

Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Ban kiểm soát

Có trách nhiệm giám sát thực hiện kiểm toán nội bộ, kiểm soát, đánh giá việc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định nội bộ, Điều lệ hoạt động và các nghị quyết của Liên đoàn Lao động Tp.HCM và Hội đồng thành viên. BKS CEP do Liên đoàn Lao động Tp.HCM bổ nhiệm với sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có bề dày kinh nghiệm trong công tác kiểm toán nội bộ, kiểm tra giám sát, kiểm soát việc tuân thủ quy định trong hoạt động CEP.

Hội đồng thành viên

Là cấp quản trị của Tổ chức tài chính vi mô CEP, chịu trách nhiệm xây dựng định hướng tổng thể về tổ chức và hoạt động của CEP, giám sát và kiểm tra hoạt động của CEP đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ CEP, các nghị quyết, quyết định của Liên đoàn Lao động Tp.HCM, HĐTV và các quy định nội bộ khác. Hỗ trợ hoạt động của HĐTV có 02 Ủy ban: Ủy ban Quản lý nhân sự và Ủy ban Quản lý rủi ro.

Ủy ban quản lý rủi ro

Ủy ban nhân sự

Tổng Giám đốc

Do Liên đoàn Lao động Tp.HCM bổ nhiệm và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận, là người đại diện theo pháp luật và là người điều hành cao nhất của CEP, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và Liên đoàn Lao động Tp.HCM về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Tổng Giám đốc điều hành và quyết định tất cả các vấn đề liên quan tới công việc và các hoạt động hàng ngày của CEP phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của tổ chức, nghị quyết của Hội đồng thành viên; trực tiếp phụ trách các hoạt động nhân lực, hành chính, huấn luyện, phát triển cộng đồng, đối ngoại.

Phó Tổng Giám đốc

Do Liên đoàn Lao động Tp.HCM bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng Giám đốc. Phó Tổng Giám đốc được Tổng Giám đốc phân công trách nhiệm hoặc ủy quyền quản lý điều hành một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, Hội đồng thành viên và pháp luật về kết quả thực hiện công việc được giao. Bao gồm:
- 1 Phó Tổng Giám đốc phụ trách hoạt động tín dụng, tiết kiệm và công nghệ thông tin: được Tổng Giám đốc ủy quyền phụ trách quản lý các hoạt động tín dụng, tiết kiệm, công nghệ thông tin của CEP. Thay mặt Tổng Giám đốc quản lý toàn bộ hoạt động của CEP khi Tổng Giám đốc vắng
-1 Phó Tổng Giám đốc phụ trách hoạt động tài chính - kế toán: được Tổng Giám đốc ủy quyền phụ trách hoạt động tài chính - kế toán của CEP.

Phòng Kiểm toán nội bộ

Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát sự tuân thủ quy định, chính sách, quy trình nội bộ và các quy định của pháp luật tại đơn vị, bộ phận; đánh giá một cách độc lập, khách quan về mức độ đầy đủ, tính thích hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm cải tiến, hoàn thiện hệ thống; qua đó, phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động CEP; đảm bảo an toàn bảo mật thông tin và hoạt động liên tục của hệ thống thông tin nghiệp vụ.

Phòng Huấn luyện - Phi tín dụng

Chịu trách nhiệm tổ chức, điều phối các hoạt động huấn luyện, các chương trình phát triển cộng đồng và hoạt động truyền thông của tổ chức trong phạm vi được phân công; tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc hoạch định, quản lý hoạt động huấn luyện, các chương trình phát triển cộng đồng và truyền thông; tham mưu xây dựng các chính sách liên quan đến công tác huấn luyện, các chương trình phát triển cộng đồng và hoạt động truyền thông của tổ chức.

Phòng Tài chính - Kế toán

Chịu trách nhiệm tổ chức và giám sát hoạt động tài chính kế toán; đảm bảo thực hiện chính sách, quy định và kế hoạch về tài chính kế toán; khai thác và sử dụng có hiệu quả các tài sản, nguồn vốn của tổ chức theo các quy chế, quy định của CEP và quy định của pháp luật. Phòng còn tham gia công tác đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ tài chính, kế toán, thủ quỹ đảm bảo nâng cao năng suất và trình độ kỹ năng đáp ứng công việc cho đội ngũ kế toán, thủ quỹ trong toàn hệ thống.

Phòng Quản lý Nhân lực Hành chính

Chịu trách nhiệm tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc hoạch định, tuyển dụng, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực của CEP; tham mưu xây dựng, tổ chức và giám sát thực hiện các chính sách, quy định về lương – phúc lợi, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, đối với cán bộ nhân viên đảm bảo duy trì và phát triển nguồn nhân lực; tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ tại Hội sở và hướng dẫn, giám sát thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ tại các chi nhánh.

Phòng Quản lý Tín dụng

Chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động tín dụng trên toàn hệ thống CEP; tham mưu xây dựng và đảm bảo thực hiện các chính sách, quy định về hoạt động tín dụng phù hợp với quy định của pháp luật; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tài sản, nguồn vốn của tổ chức theo quy chế, quy định của CEP và quy định của pháp luật. Ngoài ra, Phòng QLTD tham gia công tác đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ tín dụng cho đội ngũ nhân viên tín dụng trong toàn hệ thống.

Phòng Công nghệ thông tin

Chịu trách nhiệm tham mưu, giúp Ban Tổng Giám đốc hoạch định, xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin an toàn, đáp ứng hiệu quả nhu cầu sử dụng của CEP; vận hành có hiệu quả, đảm bảo an toàn, an ninh của hệ thống thông tin của CEP; hướng dẫn người dùng trong việc sử dụng hiệu quả các công cụ, hệ thống thông tin. Đồng thời xây dựng, phát triển các chính sách về công nghệ thông tin, các phần mềm ứng dụng cho công tác chuyên môn của CEP.

Mạng lưới 36 chi nhánh

Cán bộ nhân viên CEP được đào tạo chuyên môn sâu về những lĩnh vực nghiệp vụ chuyên môn như tín dụng, tiết kiệm, tài chính, kế toán, ngân quỹ theo từng vị trí công tác; được trang bị các kỹ năng mềm nhằm đảm bảo an toàn và gia tăng hiệu quả công tác chuyên môn như kỹ năng lãnh đạo và quản lý, tổ chức sắp xếp công việc hiệu quả, kỹ năng đàm phán, thương thuyết, giao tiếp, trình bày, kỹ năng sử dụng các phần mềm, ứng dụng hỗ trợ công việc và kỹ năng phòng vệ. Bên cạnh đó, CEP còn động viên, khuyến khích cán bộ nhân viên thể hiện niềm đam mê, sự sáng tạo qua các chương trình huấn luyện về quảng bá, quay phim, chụp ảnh, dẫn chương trình, thiết kế đồ họa…Hoạt động đào tạo tại CEP được tổ chức với đa dạng về hình thức: trên lớp, e-learning, học tập chia sẻ kinh nghiệm thực tế, tọa đàm và hội thảo về nghiệp vụ, các hội thi.

 • Image
 • Image
 • Image

Hàng 6 tháng và cả năm, Hội sở và chi nhánh CEP bình chọn cá nhân xuất sắc, điển hình nhất có thành tích hoặc sáng kiến nổi bật, hoặc có nhiều nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển của chi nhánh/phòng được Ban Tổng Giám đốc biểu dương. Đây là những “chú ong” tiêu biểu nhất, trách nhiệm, cần mẫn, luôn không ngừng nỗ lực, sáng tạo trong công việc và đóng góp hiệu quả vào thành công của tổ chức.

Bên cạnh đó, hàng năm, chi nhánh CEP bình chọn cá nhân xuất sắc, nổi trội trong một số mặt hoạt động tại chi nhánh như phát triển khách hàng, huy động tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn, huy động tiền gửi tiết kiệm định hướng và tiết kiệm đoàn viên, giảm nợ quá hạn, phát triển cộng đồng và quảng bá, gương điển hình nhân viên tín dụng tích cực giúp thay đổi cuộc sống của khách hàng.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Hướng đến kỷ niệm ngày thành lập CEP hàng năm (2/11/1991), Tổ chức tài chính vi mô CEP tổ chức các cuộc thi nhằm tạo môi trường học tập, khuyến khích CBNV nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực sáng tạo và hiệu quả trong công việc, đồng thời ghi nhận đóng góp tích cực của đội ngũ nhân viên CEP.

Chương trình “Chiến sĩ CEP sáng tạo”

Năm 2022, Tổ chức tài chính vi mô CEP tổ chức Chương trình “Chiến sĩ CEP sáng tạo” nhằm phát huy năng lực sáng tạo và ghi nhận, khích lệ, động viên kịp thời đội ngũ cán bộ nhân viên CEP nâng cao hiệu quả trong các hoạt động phục vụ khách hàng công nhân lao động nghèo. Đồng thời, thông qua chương trình đúc kết, nhân rộng và vận dụng các cách làm hiệu quả góp phần giải quyết các khó khăn chính yếu của chi nhánh và hệ thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu của CEP.

Chương trình đã nhận được sự tích cực hưởng ứng tham gia với 82 đề tài đăng ký của tập thể và cá nhân cán bộ nhân viên CEP. Các thí sinh đang sôi nổi, nỗ lực chuẩn bị và hoàn thành đề tài sáng tạo để gửi đến Hội đồng sáng tạo của hội thi.

Đọc thêm

Hội thi Cán bộ tín dụng tiêu biểu trong hoạt động CEP

Tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh” của đội ngũ cán bộ nhân viên CEP hết lòng phụng sự nhân dân trong công tác phục vụ cho công nhân, người lao động nghèo; đồng thời hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Tổ chức tài chính vi mô CEP, Tổ chức tài chính vi mô CEP tổ chức Hội thi "Cán bộ tín dụng tiêu biểu trong hoạt động CEP năm 2021"; qua đó ghi nhận, nêu gương những đóng góp tích cực và thầm lặng của đội ngũ cán bộ tín dụng CEP tận tâm, tận tụy trong công tác; cổ vũ, động viên cán bộ nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính hiệu quả, sáng tạo và sự nỗ lực bền bỉ, đồng cảm chia sẻ với người lao động nghèo. 

Đọc thêm

Chương trình “Tự học từ xa - Vận dụng hiệu quả”

Nhằm tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ nhân viên trong việc đọc, hiểu và vận dụng hiệu quả các quy định, chính sách của CEP vào thực tiễn công việc; nâng cao tính tự giác và chủ động tuân thủ quy định, chính sách của cán bộ nhân viên, hạn chế rủi ro phát sinh; đồng thời ghi nhận, khích lệ, động viên kịp thời đội ngũ cán bộ nhân viên CEP nỗ lực, đoàn kết và tích cực xây dựng “CEP là tổ chức học tập”, Tổ chức tài chính vi mô CEP tổ chức chương trình “Tự học từ xa – Vận dụng hiệu quả” năm 2022. Chương trình được tổ chức từ tháng 4/2022 đến tháng 12/2022.

Đọc thêm

Hội thi CEP trong tôi

Thông qua hội thi, CEP mong muốn hun đúc lòng tự hào trong đội ngũ cán bộ nhân viên CEP và đội ngũ cộng tác viên, cụm trưởng về ý nghĩa tốt đẹp của công việc; tạo động lực, khuyến khích cán bộ nhân viên, cộng tác viên, cụm trưởng thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ và góp phần nâng cao chất lượng phục vụ trong công tác phục vụ công nhân, lao động nghèo.

Đọc thêm