Hưởng ứng chương trình Tháng công nhân năm 2024 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Đoàn kết công nhân – Triển khai nghị quyết” và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024), CEP đã phối hợp cùng Công đoàn các cấp triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền tác hại “tín dụng đen”, tư vấn sản phẩm, dịch vụ CEP đến Công đoàn viên, người lao động.

Đề án “CEP của tổ chức Công đoàn tham gia phòng, chống “tín dụng đen” trong công nhân lao động” được CEP triển khai từ tháng 7/2023 với nhiều hoạt động thiết thực, đã mang lại tác động tích cực, giúp Công đoàn viên, người lao động sử dụng vốn vay hiệu quả, tích lũy tiết kiệm, nâng cao kiến thức tài chính, chủ động phòng chống “tín dụng đen”. Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án, chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, CEP đã phối hợp cùng Công đoàn các cấp triển khai nhiều hoạt động trong chương trình Tháng công nhân 2024.

Theo đó, từ tháng 4/2024 đến hết tháng 5/2024, CEP cùng Công đoàn các cấp đã tổ chức 22 buổi tư vấn, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, đồng thời tăng cường truyền thông tác hại “tín dụng đen” đến hơn 25.000 Công đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí thực hiện hơn 300 triệu đồng.

Thông qua chương trình Tháng công nhân 2024, CEP đã trao tặng 64 Bếp ấm CEP – Chia sẻ yêu thương cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 202 triệu đồng. 

Một số hình ảnh thực hiện

Công nhân tham gia các hoạt động chào mừng 95 năm ngày thành lập Công đoàn, tìm hiểu sản phẩm dịch vụ CEP và trang bị kiến thức phòng chống “tín dụng đen”

 

Chi nhánh CEP tổ chức trao tặng Bếp ấm CEP – chia sẻ yêu thương cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong lễ phát động Tháng công nhân.