Khẩn cấp Nhân dân lao động

  • Mục đích

    Hỗ trợ khách hàng một khoản vay nhỏ trong ngắn hạn để giải quyết các nhu cầu khẩn cấp do bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh.

  • Lãi suất

    0,4%/tháng tính theo dư nợ gốc (dư nợ ban đầu)

  • Thủ tục đơn giản

    Hồ sơ vay vốn đơn giản, dễ dàng

Mục đích

Hỗ trợ khách hàng một khoản vay nhỏ trong ngắn hạn để giải quyết các nhu cầu khẩn cấp do bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh.

Hình thức

Tín chấp

Mức vay tối đa

15 triệu

Thời hạn tối đa

12 tháng

Cách hoàn trả

Trả góp nợ gốc và lãi tiền vay hàng tuần hoặc hàng tháng.

Đề nghị vay vốn (theo mẫu CEP quy định)
Bản chụp chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân
Giấy tờ chứng minh nơi ở hiện nay của khách hàng (trường hợp nơi ở khác nơi thường trú)

Công cụ tính toán

Kết quả

Số tiền vay tối đa

VNĐ

Số tiền phải hoàn trả hàng tháng

Tiền gốc

VNĐ

Tiền lãi

VNĐ

Tổng cộng

VNĐ

Ghi chú

Công cụ giúp khách hàng xác định hạn mức vay và số tiền hoàn trả. Để biết thêm chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất.

Khách hàng của CEP

Kiểm tra trạng thái hồ sơ