Ngày 24/03/2023, Công đoàn cơ sở thành viên (CĐCSTV) Tổ chức tài chính vi mô (TCTCVM) CEP tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đến tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Nhân – Phó chủ tịch Công đoàn các cơ quan LĐLĐ Thành phố; Đ/c Phan Thị Kim Lan – Bí thư Đảng bộ bộ phận TCTCVM CEP; Đ/c Hoàng Văn Thành – Chủ tịch Hội đồng thành viên; Đ/c Võ Văn Khang – Trưởng Ban kiểm soát; Đ/c Cao Nguyễn Phương Anh – Thành viên Ban kiểm soát; Đ/c Nguyễn Tấn Đạt – Phó Tổng Giám đốc; Đ/c Lê Võ Tấn Lũy – Phó Tổng Giám đốc; các trưởng phòng nghiệp vụ; Chi hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên và 94 đoàn viên công đoàn được triệu tập.

Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá những mặt làm được, những mặt còn hạn chế trong lãnh đạo, tổ chức hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; Trình bày, thảo luận, góp ý hoàn thiện phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; Bầu Ban chấp hành CĐCSTV TCTCVM CEP nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 11 đồng chí; Bầu 30 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

​Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Nhân – Phó chủ tịch Công đoàn các cơ quan LĐLĐ Thành phố đánh giá cao kết quả hoạt động của CĐCSTV TCTCVM CEP nhiệm kỳ 2017-2022, thực hiện tốt các hoạt động chăm lo cho công nhân và người lao động trong đợt dịch Covid-19. Đồng chí đề nghị BCH CĐCSTV TCTCVM CEP nhiệm kỳ 2023-2028 tập trung nâng cao lý luận chính trị cho Công đoàn viên; phối hợp liên tịch giữa 3 đoàn thể; tăng cường công tác xây dựng Đảng, giới thiệu Công đoàn viên ưu tú cần nắm sát nguyện vọng và tìm hiểu cơ bản lý lịch của đoàn viên nhằm giới thiệu nhân sự chất lượng.

Đ/c Phan Thị Kim Lan – Bí thư Đảng bộ bộ phận TCTCVM CEP chỉ đạo BCH nhiệm kỳ 2023-2028 cần tập trung: Kiện toàn công tác tổ chức Công đoàn, hoàn thành chuyển hoạt động của các tổ CĐ về Hội sở đến 30/6/2023; tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn, trong đó nâng cao vai trò BCH nhiệm kỳ mới; Có kế hoạch cụ thể từ đầu năm các hoạt động phong trào và công tác tài chính; Tăng cường công tác tuyên truyền cho người lao động thực hiện đúng quy trình quy định của tổ chức, quan tâm chăm lo, tìm hiểu nguyện vọng CBNV để có hỗ trợ kịp thời; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng.

 

Toàn cảnh Đại hội CĐCS TV TCTCVM CEP nhiệm kỳ 2023-2028
Toàn cảnh Đại hội CĐCS TV TCTCVM CEP nhiệm kỳ 2023-2028

Đ/C Nguyễn Đức Tuấn – Chủ tịch CĐCS TV TCTCVM CEP nhiệm kỳ 2017 – 2022 báo cáo tại Đại hội
Đ/C Nguyễn Đức Tuấn – Chủ tịch CĐCS TV TCTCVM CEP nhiệm kỳ 2017 – 2022 báo cáo tại Đại hội

Đ/C Nguyễn Ngọc Nhân – Phó chủ tịch Công đoàn các cơ quan LĐLĐ Thành phố phát biểu chỉ đạo
Đ/C Nguyễn Ngọc Nhân – Phó chủ tịch Công đoàn các cơ quan LĐLĐ Thành phố phát biểu chỉ đạo

Đ/c Phan Thị Kim Lan – Bí thư Đảng bộ bộ phận TCTCVM CEP phát biểu tại Đại hội
Đ/c Phan Thị Kim Lan – Bí thư Đảng bộ bộ phận TCTCVM CEP phát biểu tại Đại hội

Công đoàn viên bỏ phiếu bầu BCH CĐCS TV TCTCVM CEP nhiệm kỳ 2023 – 2028
Công đoàn viên bỏ phiếu bầu BCH CĐCS TV TCTCVM CEP nhiệm kỳ 2023 – 2028

Các Đồng chí lãnh đạo chúc mừng BCH CĐCS TV TCTCVM CEP khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Các Đồng chí lãnh đạo chúc mừng BCH CĐCS TV TCTCVM CEP khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028