Từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 31/08/2023, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại CEP có cơ hội tham gia chương trình khuyến mại nhận quà tặng trị giá 0,3% trên số tiền gửi.

Chương trình khuyến mại tiền gửi có kỳ hạn

Thể lệ chương trình khuyến mại

  • Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 31/08/2023
  • Kỳ hạn gửi: Từ 06 tháng trở lên
  • Số tiền gửi tối thiểu: Từ 30 triệu đồng trở lên
  • Cơ cấu quà tặng: Tặng tiền mặt trị giá 0,3% trên số tiền gửi mới hoặc tái tục tại quầy giao dịch:

– Tặng 90.000 đồng khi gửi 30 triệu đồng

– Tặng 600.000 đồng khi gửi 200 triệu đồng

–  Tặng 3.000.000 đồng khi gửi 1 tỷ đồng

Gửi càng nhiều, tiền tặng càng lớn.

Chương trình kết thúc trước hạn nếu hết kinh phí quà tặng!

Tham khảo bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm

*Lãi suất tiết kiệm có thể thay đổi từng thời kỳ, vui lòng liên hệ CEP để cập nhật lãi suất mới nhất.

Gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại CEP góp phần giúp người lao động có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi, tránh vay “tín dụng đen”.