Tổ chức tài chính vi mô CEP kính thông báo đến quý khách hàng: Kể từ ngày 28/10, Tổ chức tài chính vi mô CEP chính thức ban hành và áp dụng lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại CEP theo biểu lãi suất như sau.

Biễu lãi suất tiền gửi có kỳ hạn bằng đồng Việt Nam tại Tổ chức tài chính vi mô CEP
Biễu lãi suất tiền gửi có kỳ hạn bằng đồng Việt Nam tại Tổ chức tài chính vi mô CEP

Để xem thêm chi tiết thông báo, quý khách hàng tải về tại đây