Tổ chức tài chính vi mô CEP kính thông báo đến quý khách hàng: Kể từ ngày 25/5/2023, CEP áp dụng lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại CEP theo biểu lãi suất như sau.

Để xem thêm chi tiết thông báo, quý khách hàng tải về tại đây.