Văn bản luật doanh nghiệp | CEP Vietnam - Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm


English English Tiếng Việt Tiếng Việt

Văn Bản - Báo cáo » Văn bản luật doanh nghiệp

Văn bản luật doanh nghiệp

LỊCH TRÌNH TUYỂN NHÂN VIÊN TÍN DỤNG
(Ứng viên tự theo dõi thông tin tuyển dụng trên Web CEP: http://www.cep.org.vn/?page=lichtrinh)

1.     17 giờ ngày 29/05/2014 (thứ 5): Niêm yết danh sách mời trao đổi thông tin.
2.     Ngày 31/05 – 01/06/2014 (thứ 7 và chủ nhật): Xem phim về hoạt động CEP, trao đổi thông tin tuyển dụng, điền phiếu câu hỏi.
3.     17 giờ ngày 12/06/2014 (thứ 5): Niêm yết danh sách mời sơ tuyển.
4.    Ngày 14 - 15/06/2014 (thứ 7 và chủ nhật): Sơ tuyển – thi thảo luận nhóm.
5.     17 giờ ngày 17/06/2014 (thứ 3): Niêm yết danh sách mời phỏng vấn chính thức.
6.     Ngày 19 - 20/06/2014 (thứ 5 và thứ 6): Phỏng vấn chính thức.
7.     17 giờ ngày 25/06/2014 (thứ 4): Niêm yết danh sách trúng tuyển.
8.     Ngày 27/06/2014 (thứ 6): Nhân viên tân tuyển gặp phòng Quản lý Nhân lực - Hành chính và ký hợp đồng học việc.
9.     Ngày 01/07/2014 (thứ 3): Huấn luyện – học việc.
Lưu ý: Lịch trình tuyển dụng có thể thay đổi,
ứng viên thường xuyên theo dõi để nắm thông tin.

Ứng viên có thể nhận lại hồ sơ tại Phòng bảo vệ sau 03 ngày làm việc
kể từ ngày niêm yết danh sách và hạn cuối là ngày 15/07/2014.TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHÈO TỰ TẠO VIỆC LÀM
14C Cách Mạng Tháng Tám, Quận 1
Tp. Hồ Chí Minh – Việt Nam
ĐT: 84 - 028 – 38 220 959 / 38 239 100  -  Fax: 84 - 028 – 38 245 620
Email: cephcm@cep.org.vn

mua sach online