Chương trình Phát triển nghề | CEP Vietnam - Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm
Điểm tựa giảm nghèo


English English Tiếng Việt Tiếng Việt

Tin tức Tin tức

Chương trình Phát triển nghề

Chương trình Phát triển nghề được Quỹ CEP triển khai vào cuối năm 2014, với mục đích giới thiệu, hỗ trợ tư vấn các ngành nghề phù hợp và hiệu quả cho Thành viên CEP, giúp Thành viên nâng cao chất lượng công việc, cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Tính đến tháng 12/2016, Quỹ CEP đã tổ chức 14 chuyến tham quan các mô hình nghề hiệu quả cho 301 lượt Thành viên CEP và 26 đợt Hội thảo hỗ trợ kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi cho 533 lượt Thành viên CEP.QUỸ TRỢ VỐN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHÈO TỰ TẠO VIỆC LÀM (CEP)
14C Cách Mạng Tháng Tám, Quận 1
Tp. Hồ Chí Minh – Việt Nam
ĐT: 84 - 8 – 38 220 959 / 38 239 100  -  Fax: 84 - 8 – 38 245 620
Email: cephcm@cep.org.vn

mua sach online