LỊCH TRÌNH: | CEP Vietnam - Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm


English English Tiếng Việt Tiếng Việt

Tuyển dụng » Lịch trình tuyển dụng

LỊCH TRÌNH:

TUYỂN 10 NHÂN VIÊN TÍN DỤNG


1.  Ngày 15/03/2018: Niêm yết danh sách mời Sơ tuyển.

 2.  Ngày 17/03/2018: Sơ tuyển: Trao đổi thông tin tuyển dụng; Điền phiếu câu hỏi; Thảo luận nhóm.

3.  Ngày 20/03/2018: Niêm yết danh sách mời phỏng vấn.

4.  Ngày 22-23/03/2018: Phỏng vấn chính thức.

5.  Ngày 28/03/2018: Niêm yết danh sách trúng tuyển.

6.  Ngày 30/03/2018 : Ký hợp đồng học việc.

7.  Ngày 02/04/2018 : Huấn luyện - học việc.

 

Lưu ý: Lịch trình tuyển dụng có thể thay đổi, ứng viên thường xuyên theo dõi để nắm thông tin.

 

Ứng viên có thể nhận lại hồ sơ tại Phòng bảo vệ sau 03 ngày làm việc kể từ ngày niêm yết danh sách các vòng và hạn cuối ngày 15/04/2018.TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHÈO TỰ TẠO VIỆC LÀM
14C Cách Mạng Tháng Tám, Quận 1
Tp. Hồ Chí Minh – Việt Nam
ĐT: 84 - 028 – 38 220 959 / 38 239 100  -  Fax: 84 - 028 – 38 245 620
Email: cephcm@cep.org.vn

mua sach online