LỊCH TRÌNH: | CEP Vietnam - Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm


English English Tiếng Việt Tiếng Việt

Tuyển dụng » Lịch trình tuyển dụng

LỊCH TRÌNH:

TUYỂN 19 NHÂN VIÊN TÍN DỤNG

 

1.  Ngày 30/08/2018: Niêm yết danh sách mời sơ tuyển.

2.  Ngày 31/08/2018: Trao đổi thông tin với ứng viên.

3.  Ngày 04-06/09/2018: Ứng viên tìm hiểu thực tế hoạt động CEP tại chi nhánh.

4.  Ngày 10/09/2018: Sơ tuyển: Điền phiếu câu hỏi và Thảo luận nhóm.

5.  Ngày 11/09/2018: Niêm yết danh sách mời phỏng vấn.

6.  Ngày 13/09/2018: Phỏng vấn chính thức.

7.  Ngày 14/09/2018: Niêm yết danh sách trúng tuyển.

8.  Ngày 28/09/2018: Ký hợp đồng học nghề.

9.  Ngày 01/10/2018: Huấn luyện – đào tạo.

 

Ứng viên có thể nhận lại hồ sơ tại Phòng bảo vệ sau 03 ngày làm việc kể từ ngày niêm yết danh sách các vòng và hạn cuối ngày 15/10/2018.TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHÈO TỰ TẠO VIỆC LÀM
14C Cách Mạng Tháng Tám, Quận 1
Tp. Hồ Chí Minh – Việt Nam
ĐT: 84 - 028 – 38 220 959 / 38 239 100  -  Fax: 84 - 028 – 38 245 620
Email: cephcm@cep.org.vn

mua sach online