[POPUP]

CEP - TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHÈO TỰ TẠO VIỆC LÀM

https://cep.org.vn


Why us?

CEP works for non-profit purposes, is always sincere, upright and concerned about improving the well-being of poor workers in a sustainable way. CEP brings many practical benefits to the community and is trusted by a large number of poor workers.

why us

Bên cạnh hoạt động chính về cung cấp tín dụng, tiết kiệm, các chương trình phát triển cộng đồng là một sáng tạo trong mô hình CEP. Hàng năm CEP dành trên 20 tỷ đồng cho các chương trình phát triển cộng đồng nhằm hỗ trợ cải thiện an sinh của hộ nghèo như: chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng, nâng cao sự hiểu biết của khách hàng về quản lý sử dụng vốn, quản lý tiết kiệm; nâng cao nhận thức về vấn đề sức khỏe và vệ sinh; Học bổng CEP cho con em khách hàng nghèo hiếu học hoặc có nguy cơ bỏ học cao; Trao tặng Mái nhà CEP, thẻ BHYT cho những khách hàng khó khăn nhất; chương trình tạo việc làm cho khách hàng nghèo và khó khăn; hỗ trợ tài chính cho khách hàng gặp khó khăn khẩn cấp, hỗ trợ thực phẩm thiết yếu cho khách hàng.

Đối với khách hàng CEP, lãi vay là khoản duy nhất mà khách hàng vay vốn phải trả khi vay. Nhân viên, cộng tác viên CEP không được thu thêm bất kỳ khoản phí nào khác từ công nhân lao động nghèo. CEP không chấp nhận và cấm tuyệt đối việc nhận các khoản phí tiêu cực, quà biếu hay hoa hồng.

Đội ngũ CEP là một đội ngũ năng động, bản lĩnh, làm việc dưới áp lực cao và điều kiện làm việc khó khăn. Đội ngũ CEP có trình độ chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu công việc, có sự cam kết, tâm huyết cao với hoạt động phục vụ công nhân, lao động nghèo.

Hệ thống kiểm tra, kiểm soát và toàn bộ các quy trình, chính sách nghiệp vụ được xây dựng và thực hiện một cách khoa học, vận dụng sáng tạo cho mô hình hoạt động tài chính vi mô, tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật.

Hệ thống công nghệ thông tin tại CEP luôn được quan tâm, đầu tư đúng mức nhằm đảm bảo năng suất, hiệu quả cao nhất. CEP ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào mô hình hoạt động phục vụ tận cơ sở với các khoản cho vay, thu hồi rất nhỏ hàng tuần, hàng tháng. CEP luôn học hỏi, cập nhật ứng dụng công nghệ mới, sáng tạo mới của ngành tài chính vi mô trong suốt quá trình hoạt động và phát triển.

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second