DANH SÁCH MỜI DỰ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN
PHÒNG QUẢN LÝ NHÂN LỰC – HÀNH CHÍNH

Phỏng vấn trực tiếp tại Hội sở CEP: số 14C Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM.

Lưu ý: Ứng viên ghi nhớ Số báo danh và đến đúng ngày, giờ theo danh sách.

SBD Họ và tên Ngày sinh Giờ Phỏng Vấn Ngày Phỏng Vấn
1 Huỳnh Ngọc Trinh 06-02-91 08:00 29-09-22
2 Huỳnh Thị Ngọc Loan 18-05-96 08:40 29-09-22
3 Nguyễn Thị Bá Quỳnh 13-02-91 09:20 29-09-22
4 Trần Khánh Vân 18-06-97 10:00 29-09-22