Hội thảo Đổi mới và sáng tạo

Ngày 11/10/2023 tại Văn phòng B – Nhà khách Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tổ chức tài chính vi mô CEP đã tổ chức Hội thảo “Đổi mới và sáng tạo – Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động CEP năm 2024”.

Hoạt động CEP trong năm 2023 và dự kiến trong năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát tốt nhưng hậu quả để lại vẫn còn nặng nề, đời sống công nhân gặp nhiều khó khăn do các doanh nghiệp thiếu đơn hàng, cắt giảm lao động, giảm giờ làm. Mặt khác, tình trạng “tín dụng đen” hoạt động ngày càng công khai và phức tạp, khiến cho cuộc sống công nhân, người lao động nghèo càng khó khăn hơn.

Trong bối cảnh trên,  ngày 11/10/2023 tại Văn phòng B – Nhà khách Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tổ chức tài chính vi mô CEP đã tổ chức Hội thảo “Đổi mới và sáng tạo – Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động CEP năm 2024” với sự tham gia của Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các Trưởng, Phó Phòng Nghiệp vụ và tất cả anh chị Giám đốc chi nhánh CEP.

Tại Hội thảo, đội ngũ quản lý CEP đã chia nhóm thảo luận, đưa ra giải pháp chuyên sâu liên quan đến 05 hoạt động trọng tâm: Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ vay vốn; Mở rộng phục vụ khách hàng công nhân lao động; Nâng cao hiệu quả hoạt động Phát triển cộng đồng; Công tác quản lý của Giám đốc chi nhánh thông qua kiểm tra giám sát; Ứng dụng công nghệ – Phát triển công cụ hỗ trợ.

Đúc kết buổi Hội thảo, Chị Nguyễn Thị Hoàng Vân – Tổng Giám đốc Tổ chức Tài chính vi mô CEP đánh giá rất cao các giải pháp, sáng kiến của đội ngũ quản lý, kết quả Hội thảo là cơ sở để từng Phòng Ban nghiệp vụ, từng chi nhánh CEP xây dựng kế hoạch hành động hiệu quả trong năm 2024 với chủ đề: “CEP – Kiên định mục tiêu – Đoàn kết, Sáng tạo – Vượt qua thử thách”.

Đội ngũ quản lý tham gia hoạt động đầu giờ

Đội ngũ quản lý tham gia hoạt động đầu giờ