Chúc mừng 39 khách hàng đã đạt giải thưởng cuộc thi Cùng CEP tìm hiểu kiến thức tài chính – Phòng chống “tín dụng đen” năm 2023

Cuộc thi Cùng CEP tìm hiểu kiến thức tài chính – Phòng chống “tín dụng đen” năm 2023 do Tổ chức tài chính vi mô CEP triển khai từ ngày 06/10/2023 đến 20/10/2023 nhằm cung cấp các kiến thức tài chính cơ bản, giúp khách hàng CEP nâng cao năng lực nhận thức, đánh giá và lựa chọn các sản phẩm – dịch vụ tài chính phù hợp, từ đó góp phần hạn chế tình trạng “tín dụng đen” trong công nhân và người lao động. Đây là hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 32 năm ngày thành lập CEP (02/11/1991 – 02/11/2023).

Trong 15 ngày diễn ra, cuộc thi đã được hưởng ứng rất tích cực của 16.128 khách hàng tham gia từ 10 Tỉnh/thành nơi có CEP hoạt động, trong đó có 7.712 (48%) khách hàng công nhân và 8.506 (52%) khách hàng nhân dân lao động.

Tổng kết cuộc thi, CEP đã xác định 39 khách hàng có thành tích tốt nhất đạt giải với tổng giá trị giải thưởng 34.000.000 đồng. CEP sẽ tổ chức trao thưởng gồm giấy khen của Ban Tổng Giám đốc CEP và tiền mặt tại chi nhánh CEP nơi khách hàng tham dự cuộc thi. 

Danh sách 39 khách hàng đạt giải: 

Hình ảnh khách hàng tham gia cuộc thi