Tin vui dành cho công nhân lao động trực tiếp sản xuất tại các khu chế xuất và các khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đầu năm 2024. Ngày 28/02/2024, CEP ban hành thông báo số 86/TB-CEP về việc tiếp tục lãi suất cho vay ưu đãi cho công nhân lao động trực tiếp sản xuất có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các khu chế xuất và các khu công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2024, kinh tế thế giới vẫn còn nhiều bất ổn và biến động phức tạp. Tình hình kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống của công nhân người lao động nói chung và của công nhân lao động trực tiếp sản xuất tại các khu chế xuất và các khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Nhằm chia sẻ khó khăn, tăng cường hỗ trợ các khách hàng là công nhân lao động trực tiếp sản xuất tại các khu chế xuất và các khu công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần phòng, chống “tín dụng đen”, Tổ chức tài chính vi mô CEP tiếp tục triển khai gói cho vay khẩn cấp 500 tỷ đồng. Cụ thể:

  • Điều kiện vay vốn: công nhân lao động trực tiếp sản xuất tại các khu chế xuất và các khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn được Công đoàn cơ sở chọn lọc, giới thiệu.
  • Hình thức vay vốn: Tín chấp (không cần tài sản đảm bảo)
  • Lãi suất cho vay: 0,4%/tháng tính theo dư nợ ban đầu
  • Thời hạn cho vay: tối đa 12 tháng
  • Thời gian triển khai chương trình: Từ ngày 01/03/2024 đến 31/12/2024
  • Đối với các hợp đồng vay vốn được ký kết trước thời gian triển khai chương trình, lãi suất cho vay và hoàn trả gốc, lãi tiền vay sẽ tiếp tục thực hiện theo hợp đồng vay vốn đã ký kết.
  • Bảng thông tin hoàn trả gốc, lãi tiền vay theo lãi suất, thời hạn cho vay, kỳ hạn trả nợ và thông báo cụ thể tại đây.

Để biết thêm thông tin về gói vay 500 tỷ và các gói vay hỗ trợ khác, anh chị công nhân vui lòng liên hệ chi nhánh CEP hoặc Công đoàn cơ sở nơi đang làm việc để được tư vấn, hỗ trợ.

Danh sách chi nhánh CEP tại đây.