DANH SÁCH MỜI DỰ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ ĐẢNG VỤ

Phỏng vấn trực tiếp tại Hội sở: số 14C CMT8, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM.

Lưu ý: Ứng viên ghi nhớ Số báo danh và đến đúng ngày, giờ theo danh sách.

SBD Họ và tên Ngày sinh Giờ Phỏng Vấn Ngày Phỏng Vấn
1 Nguyễn Ngọc Nhựt 05-08-93 13:30 08-09-22
2 Huỳnh Ngọc Trâm 11-12-89 14:10 08-09-22
3 Nguyễn Thế Hùng 15-09-61 14:50 08-09-22
4 Trần Thị Kim Liên 08-09-80 15:30 08-09-22