Ngày 19/10/2023 tại hội trường Nhà khách Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tổ chức tài chính vi mô CEP đã tổ chức Hội thảo định hướng hoạt động năm 2024.

Sau thành công của Hội thảo “Đổi mới và Sáng tạo – Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động CEP năm 2024” được tổ chức vào ngày 11/10/2023, cùng với những sáng kiến và giải pháp được đúc kết, CEP thực hiện tổ chức Hội thảo định hướng hoạt động năm 2024. Hội thảo có sự tham dự của Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng/Phó  Phòng Nghiệp vụ, Giám đốc chi nhánh và các anh chị Trưởng phòng tín dụng, Trưởng phòng kế toán các chi nhánh CEP.

Tại buổi Hội thảo, Ban Tổng Giám đốc CEP đánh giá hoạt động của tổ chức trong năm 2023 và định hướng chiến lược hoạt động năm 2024; các Phòng nghiệp vụ trình bày hoạt động, giải pháp trọng tâm năm 2024 và thảo luận mở nhằm bổ sung, hoàn thiện các giải pháp.

Đúc kết Hội thảo, Anh Nguyễn Tấn Đạt – Phó Tổng Giám Đốc CEP đánh giá cao những định hướng, giải pháp hoạt động của các Phòng nghiệp vụ và các ý kiến tham gia của Giám đốc các chi nhánh. Kết quả Hội thảo là cơ sở để từng Phòng nghiệp vụ, từng chi nhánh CEP xây dựng và thực hiện thành công kế hoạch hành động năm 2024.

Một số hình ảnh trong buổi hội thảo:

Toàn cảnh buổi hội thảo

Anh Nguyễn Tấn Đạt – Phó Tổng Giám đốc CEP đánh giá hoạt động 9 tháng đầu năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Các Trưởng phòng nghiệp vụ trình bày về định hướng hoạt động.

Các Giám đốc chi nhánh CEP sôi nổi đề xuất ý kiến đóng góp.