Ngày 06/07/2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), được sự thống nhất chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) sẽ tổ chức Lễ ký kết phối hợp cùng Liên đoàn Lao động các tỉnh tham gia phòng, chống “tín dụng đen” trong công nhân lao động (CNLĐ).

Là đơn vị trực thuộc Tổ chức Công đoàn, trong hơn 31 năm hoạt động, CEP đã luôn kiên định với mục tiêu phi lợi nhuận, triển khai hiệu quả công tác trợ vốn cho CNLĐ có thu nhập thấp, góp phần đẩy lùi vấn nạn “tín dụng đen”, giúp CNLĐ cải thiện đời sống.  

Trước bối cảnh vấn nạn “tín dụng đen” ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của CNLĐ, được sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, CEP tổ chức “Lễ ký kết phối hợp giữa CEP và Liên đoàn Lao động các tỉnh tham gia phòng, chống “tín dụng đen” trong CNLĐ” nhằm tăng cường sự phối hợp, cam kết, trách nhiệm và hiệu quả trong việc chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của CNLĐ, giảm thiểu tác hại “tín dụng đen”, qua đó nâng cao vai trò và uy tín của Tổ chức Công đoàn. 

Lễ ký kết sẽ có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và Liên đoàn Lao động của 9 tỉnh nơi CEP đang hoạt động (Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp và An Giang); đại diện Công đoàn cơ sở và khách hàng công nhân vay vốn CEP bị ảnh hưởng bởi “tín dụng đen”.

Nội dung ký kết trọng tâm là 03 nhóm giải pháp CEP cùng Liên đoàn Lao động các tỉnh sẽ triển khai thực hiện trong giai đoạn 2023-2028: (1) Tăng khả năng tiếp cận sản phẩm dịch vụ CEP cho người lao động; (2) Nâng cao kiến thức tài chính, giúp người lao động phòng tránh “tín dụng đen” và quản lý hiệu quả tài chính cá nhân; (3) Bổ sung nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn của người lao động.