Tổ chức tài chính vi mô CEP kính thông báo đến quý khách kể từ ngày 28/10 CEP sẽ ban hành và áp dụng biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm mới như sau:

Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam tại Tổ chức tài chính vi mô CEP
Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam tại Tổ chức tài chính vi mô CEP

Quý khách hàng xem thêm thông báo lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại đây