THÔNG BÁO

Về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở
Tổ chức tài chính vi mô CEP – Chi nhánh Sa Đéc

Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-NHNN ngày 05/11/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Tổ chức tài chính vi mô và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Công văn số 317/ĐTH-TTGS ngày 28/3/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp về việc chấp thuận thay đổi địa điểm trụ sở Tổ chức tài chính vi mô CEP – Chi nhánh Sa Đéc;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 30/3/2023 về việc đăng ký thay đổi địa điểm đặt trụ sở Tổ chức tài chính vi mô CEP – Chi nhánh Sa Đéc.

Tổ chức tài chính vi mô CEP trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Tổ chức tài chính vi mô CEP – Chi nhánh Sa Đéc như sau:

  1. Địa chỉ cũ: Số 2A, đường Nguyễn Trường Tộ, khóm 1, Phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
  2. Địa chỉ mới: Số 110, đường Trần Thị Nhượng, khóm Tân Thuận, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
  3. Ngày chính thức hoạt động tại địa điểm mới: 19/6/2023.

Các thông tin khác của chi nhánh về tên gọi, số điện thoại, số fax, người đứng đầu chi nhánh, địa bàn hoạt động và nội dung hoạt động không thay đổi.

Tổ chức tài chính vi mô CEP trân trọng thông báo đến khách hàng, cộng tác viên, cụm trưởng, đối tác để thuận tiện trong giao dịch và liên hệ công tác./.

Đổi địa điểm Sa đéc