Dự án CEP – HFHI cung cấp khoản vay quay vòng về cải thiện nhà ở quy mô nhỏ tại huyện nông thôn Nhà Bè, TP.HCM. Dự án cung cấp cung cấp sản phẩm vay cải thiện nhà ở và HFHI cung cấp hỗ trợ kỹ thuật xây dựng nhà ở với mức chi phí thấp.