CEP thực hiện dự án hợp tác với Tổ chức Hỗ trợ Kỹ thuật Đức (GTZ) cung cấp sản phẩm bảo hiểm y tế cho 1.500 khách hàng đang tham gia chương trình CEP tại Huyện Bình Chánh và Quận 8. CEP phối hợp với Trung tâm y tế địa phương và Cơ quan Bảo hiểm Xã hội TP.HCM triển khai và cung cấp sản phẩm BHYT cho khách hàng. CEP đại diện khách hàng chi trả chi phí khám chữa bệnh ban đầu và khách hàng được khám chữa bệnh miễn phí tại các Trung tâm Y tế được chỉ định. Với phí khám chữa bệnh ban đầu, mỗi khách hàng được cấp thẻ bảo hiểm y tế, với thẻ này khách hàng có thể tiếp cận những dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe mà không phải chi trả khoản chi phí nào. Với nguồn tài trợ từ GTZ, CEP chi trả phí khám sức khỏe trong năm đầu tiên cho khách hàng, khoảng 80.000 đến 120.000 đồng cho một khách hàng. Do vậy, trong một năm tất cả khách hàng có thể tiếp cận lợi ích từ sản phẩm, sau thời gian này nếu khách hàng muốn tiếp tục tham gia thì phải mua thẻ bảo hiểm y tế, khoản chi phí này sẽ được trích từ tiết kiệm tự nguyện của khách hàng mà CEP đã thu ở những đợt vay trước.

Với sản phẩm này, CEP tập trung vào những người nghèo và người dễ bị tổn thương về kinh tế không thể tiếp cận các chương trình chăm sóc sức khỏe công và những người sẽ hưởng lợi nhất với sản phẩm này sẽ giảm những rủi ro về sức khỏe. Nhóm người này là những người nhập cư không có hộ khẩu và không thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe công. Mục tiêu dài hạn của Dự án là phát triển mô hình bảo hiểm y tế dài hạn giữa CEP, Cơ quan Bảo hiểm Chính phủ và đơn vị chăm sóc sức khỏe để cung cấp các dịch vụ chăm sóc cho những người nghèo không thể tiếp cận được các dịch vụ này.