Với sự hỗ trợ tài chính từ tổ chức Oxfam Novib và Triple Jump, CEP sẽ bổ sung nguồn vốn cho các chi nhánh thuộc khu vực nông thôn Tp.HCM và các tỉnh lân cận. Nguồn vốn bổ sung sẽ được sử dụng cho các khoản vay tăng thu nhập cấp người lao động sinh sống tại các cộng đồng nông thôn và cung cấp tín dụng cho người nghèo nông thôn tại các khu vực chi nhánh CEP đang hoạt động.