Dự án tài trợ nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin CEP và hỗ trợ CEP trong việc tuân thủ các yêu cầu của quy định tài chính vi mô trong tương lai. Nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin CEP qua đó tăng công suất và đảm bảo tính hiệu quả và an toàn của hệ thống liên quan đến việc truyền, lưu trữ và hợp nhất các dữ liệu và hệ thống báo cáo cũng như nhu cầu thông tin hàng ngày của CEP.