Khách hàng mục tiêu của CEP

CEP hoạt động vì lợi ích của công nhân lao động, người dân lao động  nghèo và thu nhập thấp, nhằm giúp họ giảm nghèo, thoát nghèo bền vững thông qua việc cung cấp trực tiếp các dịch vụ tài chính và phi tài chính cho những khách hàng đang sống và làm việc trong các cộng đồng ở Tp. Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long một cách bền vững, trung thực và hiệu quả.

Khách hàng mục tiêu của CEP là hộ gia đình công nhân lao động, người lao động nghèo. Tại TP.HCM, nhóm khách hàng đối tượng này bao gồm người lao động nhập cư chưa có hộ khẩu thường trú và công nhân lao động tại những cộng đồng có điều kiện sinh sống không ổn định và những khu vực kém phát triển ở vùng ven đô thị. Đặc biệt là lao động trực tiếp sản xuất tại những khu vực đang phát triển ở các khu công nghiệp, khu chế xuất tại TP.HCM và các tỉnh có hoạt động của chi nhánh CEP.

Đối với công nhân lao động, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp, CEP cung cấp dịch vụ đến tận tay công nhân viên chức, người lao động tại nơi làm việc thông qua việc phối hợp chặt chẽ với công đoàn cơ sở tại đơn vị. Đối với người dân lao động trên địa bàn dân cư, CEP phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân phường/xã/thị trấn, ban điều hành khu phố/ấp và cụm trưởng để phục vụ người dân lao động tại địa phương.

Sản phẩm chính của CEP gồm tín dụng, tiết kiệm và các dịch vụ phi tài chính bổ trợ bao gồm các chương trình giáo dục tài chính và sức khỏe, học bổng cho con em khách hàng nghèo, chương trình tạo việc làm, tặng thẻ BHYT và các dịch vụ phát triển cộng đồng.

CEP không đòi hỏi thế chấp hay bất cứ điều kiện gì khác đối với khách hàng, chỉ cần khách hàng có ý chí vươn lên và sử dụng vốn vay đúng mục đích. CEP không thu bất cứ khoản phí nào từ khách hàng.

Khách hàng mục tiêu của CEP bao gồm những người nghèo và nghèo nhất trong cộng đồng. Tối thiểu 80% khách hàng mới tham gia chương trình là những người nghèo và nghèo nhất. Khách hàng CEP được phân thành 3 nhóm: nghèo nhất, nghèo và tương đối nghèo.

CEP kiên định là tổ chức có trọng tâm giảm nghèo cao. CEP thông qua việc đánh giá phân loại mức nghèo để xác định khách hàng tiềm năng. Đây là bộ chỉ số kết hợp giữa các yếu tố liên quan đến hộ gia đình gồm tỷ lệ phụ thuộc trong gia đình, mức thu nhập, chỉ số tài sản và điều kiện nhà ở. Đây là phương pháp đánh giá mang tính định lượng. Tất cả khách hàng đối tượng của CEP sẽ được đánh giá theo phương pháp này trước khi tham gia chương trình CEP.

Theo phương pháp phân loại mức nghèo tổng thể, mô tả chung về 3 nhóm khách hàng được trình bày khái quát theo bảng dưới đây.

Phân loại khách hàng theo tiêu chuẩn của CEP

Phân loại hộ Tỷ lệ

phụ thuộc

Thu nhập

(VND/ngày)*

Tài sản Điều kiện nhà ở
Nghèo nhất

 

3 hoặc hơn Thấp hơn 30.000 Không có hoặc rất ít và chất lượng kém Chất lượng thấp, không kiên cố, không có điện và nước sinh hoạt
Nghèo Giữa 2 và 3 30.000 – 58.300 Cũ và chất lượng kém Chất lượng thấp, bán kiên cố, không có điện hoặc không có nước sinh hoạt
Tương đối nghèo Thấp hơn 2 Cao hơn 58.300 Chất lượng thấp đến trung bình Kiên cố, có điện nước sinh hoạt

* Giống với tiêu chuẩn sử dụng cho khách hàng khu vực thành thị và nông thôn

Sơ lược về Khách hàng của CEP (đến 30/11/2018)

  • CEP phục vụ 326.953 khách hàng đang vay với mức vay bình quân là 19.300.000 đồng.
  • 67% khách hàng CEP là công nhân lao động, hộ gia đình có người là công nhân lao động; 33% khách hàng CEP là người dân lao động.
  • 30,02% vốn vay được khách hàng sử dụng cho hoạt động mua bán nhỏ.
  • 19,53% được sử dụng cho mục đích cải thiện nhà ở, xây nhà vệ sinh.
  • 15,36% cho mục đích chăn nuôi, nông nghiệp và ngư nghiệp.
  • 35,09% cho các mục đích khác như dịch vụ, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, mua sắm công cụ lao động, đóng học phí, khám chữa bệnh, trả nợ vay nặng lãi.
  • CEP phục vụ 292.470 khách hàng thực hiện tiết kiệm với số dư tiết kiệm bình quân là 4.271.000 đồng/khách hàng.
  • 73,18% khách hàng vay vốn CEP là nữ.
  • 50,44% khách hàng vay vốn CEP sống ở vùng đô thị và 49,56% sống ở vùng nông thôn.
  • 90,50% khách hàng lần đầu tiên tham gia chương trình CEP được xác định là nghèo hoặc nghèo nhất. Cơ sở phân loại mức nghèo dựa trên thu nhập được xác định theo chuẩn nghèo của Tp. Hồ Chí Minh, kết hợp với các chỉ số đánh giá về tài sản, chất lượng nhà ở và tỷ lệ phụ thuộc.

Khách hàng vay vốn được phân loại ưu tiên nhận vốn vay theo mức nghèo, khách hàng nghèo, khó khăn hơn sẽ nhận được các ưu tiên của chương trình CEP.