Tổ chức tài chính vi mô là gì?

Khoản 1 và khoản 5 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định về tổ chức tài chính vi mô như sau:

“1. Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân.

5. Tổ chức tài chính vi mô là loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ.”

Như vậy, tổ chức tài chính vi mô là một loại tổ chức tín dụng, thực hiện những hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm đáp ứng các nhu cầu của cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ.

Hình thức thành lập của tổ chức tài chính vi mô là gì?

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 6 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, tổ chức tài chính vi mô được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, có thể là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

“Điều 6. Hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng

6. Tổ chức tài chính vi mô được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn.”

Tổ chức tài chính vi mô CEP là gì?

Tổ chức tài chính vi mô CEP do Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh sáng lập, UBND Thành Phố Hồ Chí Minh ra quyết định thành lập ngày 2/11/1991. CEP hoạt động theo hình thức phi lợi nhuận với sứ mệnh làm việc vì công nhân, lao động nghèo và người có thu nhập thấp nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội thông qua việc cung cấp các dịch vụ tài chính, phi tài chính một cách thiết thực và hiệu quả.

Qua 30 năm hoạt động, CEP đã trợ vốn cho hơn 5,1 triệu lượt công nhân, lao động nghèo với tổng số tiền cho vay gần 74.000 tỷ đồng; tạo ý thức tiết kiệm trong công nhân lao động nghèo, thu nhập thấp với tổng số dư tiết kiệm của khách hàng hơn 1.500 tỷ đồng. CEP đã tăng trưởng lớn mạnh và thay đổi rất nhiều trong 30 năm qua, nhưng một phần cốt lõi quan trọng nhất không hề thay đổi: đó là mục tiêu, sứ mệnh, là những nguyên tắc và sự cam kết mạnh mẽ, nỗ lực hết mình của đội ngũ cán bộ nhân viên để hoàn thành sứ mệnh mục tiêu của tổ chức. Với các thành tích đạt được, CEP vinh dự được đón nhận cờ thi đua của Chính phủ, bằng khen của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cờ truyền thống của UBND Tp.HCM.